Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace organizace Základní škola Úšovice Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu. Základní škola Úšovice Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zsusovice.cz.

Stav souladu

Tato stránka je plně v souladu/částečně v souladu (vyberte) se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Nepřístupný obsah

Školy nemusí web zpřístupňovat celý. Platí, že školy a školská zařízení musí mít zajištěnu přístupnost, jen pokud jde o „informace o povinném subjektu“ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Jinými slovy, dostupné vždy musí být takzvané „povinně zveřejňované informace“ (například název instituce, právní forma, nejdůležitější kontakty, fakturační údaje, klíčové dokumenty nebo používané předpisy).Dále pak musí být přístupnost zajištěna třeba u přijímacího řízení (podmínky a kritéria pro přijetí, počty přijímaných žáků…), maturitních zkoušek (celkový časový harmonogram, vyučovací předměty…), výročních zpráv apod. Na ostatní části stránek se povinnost nevztahuje, obvykle se ale úpravy i tak řeší komplexně.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne30.10.2023. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující - vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných  problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu Mgr. Jan Matějovský, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 725 757 941.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Mariánské lázně 30.10.2023

Mgr. Monika Cintlová – ředitelka školy
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI