Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

  • od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH
    od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH

    AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH OD 18. 9. 2020 NAJDETE V ČLÁNKU NÍŽE, NEBO NA https://www.msmt.cz

  • Výročí naší základní školy
    Výročí naší základní školy

    28.8.2020 to bude právě 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato NOVÁ ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

Přihláška ke stravování

Přihláška na stravování ke stažení zde

Základní škola Úšovice                                                 Stravování zahájeno dne :

Školní nám.472                                                                Stravování ukončeno dne:

35301  Mar.Lázně

Jméno a příjmení žáka :

Datum a rok narození :

Třída :

Bydliště :

Jméno a příjmení zákon.zástupce :

Tel.+ Email na zákon.zástupce :

Typ platby  -  1.Trvalým příkazem -  číslo účtu :

                        2. Příkazem k inkasu – číslo účtu :

Souhlasím se zpracováním osobních dat :

Obdržel jsem Informace ŠJ :

Seznámen  s Vnitřním řádem ŠJ :

Zdravotní problém : např. potravin.alergie – nutno donést Lékařskou zprávu .

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu příspěvky na stravování platit předem tj.

do posledního dne v měsíci na následující měsíc !!!

Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce nepožádá

písemně o vrácení přeplatku.

Souhlasím, že všechny uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2.

vyhlášky č.364/2005 o uvedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně údajů ve znění pozdějších předpisů.

Údaje budou uloženy po dobu stravování žáka ve školní jídelně.

                                             

V  Mar. Lázních        Datum :                                                                  Podpis :

myfooter   banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.