Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Přihláška ke stravování

Přihláška na stravování ke stažení zde

 

 

                          Přihláška na stravování

Základní škola Úšovice                                                      

Školní nám.472                                                                

35301  Mar.Lázně

 

Stravování zahájeno dne :

Stravování ukončeno dne:

 

Jméno a příjmení žáka :

Datum a rok narození :

Třída :

Bydliště :

Jméno a příjmení zákon.zástupce :

Tel.+ Email na zákon.zástupce :

Typ platby  -  1.Trvalým příkazem -  číslo účtu :

                        2. Příkazem k inkasu – číslo účtu :

Souhlasím se zpracováním osobních dat :

Obdržel jsem Informace ŠJ :

Seznámen  s Vnitřním řádem ŠJ :

Zdravotní problém : např. potravin.alergie – nutno donést Lékařskou zprávu .

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu příspěvky na stravování platit předem tj.

do posledního dne v měsíci na následující měsíc !!!

Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce nepožádá

písemně o vrácení přeplatku.

Souhlasím, že všechny uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2.

vyhlášky č.364/2005 o uvedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně údajů ve znění pozdějších předpisů.

Údaje budou uloženy po dobu stravování žáka ve školní jídelně.

                                             

V  Mar. Lázních        Datum :                                                                  Podpis :
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI