Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Zajištuje poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Je důležitým článkem, který pomáhá rodičům propojit školu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče). Jeho základním pilířem je  výchovný poradce a školní metodik prevence.
Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2.6.2016).
 
Odborný tým dnes tvoří:
 
výchovný poradce
školní metodik prevence
speciální pedagog
logoped
kariérový poradce
 
Dokumenty Školního poradenského pracoviště:
  • Minimální preventivní program prevence rizikového chování 2019 - 2020
  • Program poradenských služeb Postup pro třídní učitele k prevenci a řešení výchovných problémů žáků; konkretizace školního řádu - prevence problémů, zlepšení spolupráce
  • Postup pro řešení a prevence školní neúspěšnosti
  • Postupy řešení krizových situací ve škole v oblasti rizikového chování – školní rok 2019-2020
  • Školní program proti šikanování Šikana a rodiče
  • Školní preventivní program prevence rizikového chování 2019-2020

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.