Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Komenský a my- celostátní literárně historické a výtvarné soutěže

Základní myšlenka soutěže: "Přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné." 

 

Myšlenka soutěže: "Přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné." 

Soutěž „KOMENSKÝ A MY“ - Most mezi minulostí a současností

Jedná se o celostátní literárně historickou a výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma:

Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského.  

Soutěž má přispět k prohloubení   historického  vědomí naší mladé generace, seznamovat se s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné.

Vyhlašovatel: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

                          

Pořadatel:

ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí

Záštita a odborné vedení: Pedagogické muzeum  J. A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR, město Brandýs nad Orlicí

Odborná porota:  

Pořadatel soutěže jmenuje odbornou porotu z řad pedagogů, odborných metodiků a zástupců organizací, které převzaly nad soutěží záštitu.

Podmínky účasti a témata soutěže:

Soutěž je rozdělena do tří kategorií (A, B, C). Soutěž má v každé kategorii školní a ústřední (celostátní) kolo. Školní kola si organizují samy školy a do ústředního kola postupují práce podle předem určeného klíče pro každou jednotlivou kategorii

Kategorie A

nazvaná Orbis pictus 21. století – nové stránky knihy Svět v obrazech očima dětí je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníků ZŠ, ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ. Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola maximálně 5 prací.

Kategorie B

je určena pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Skládá se ze dvou částí. První část představuje literární práci – zamyšlení na vyhlášené téma. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany. Druhou část tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni do Brandýsa nad Orlicí a zúčastní se znalostního testu v ústředním kole soutěže.

Kategorie C

je určena studentům všech typů středních škol.

Autoři nejlepších prací jsou zváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

Zaslané výtvarné i literární práce se soutěžícím nevracjí a zůstávají vlastnictvím Základní školy  J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí.

 


Z minulých ročníků články k tématu

 

 2023

https://www.zsusovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=366&catid=8&Itemid=118

2022

https://www.zsusovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=225&catid=8&Itemid=118

https://www.zsusovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=217&catid=8&Itemid=118

2021

https://www.zsusovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=8&Itemid=118

2019

https://www.zsusovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4&catid=2

 

 

k nahlédnutí některé oceněné práce: 

Práce Anety Šedivé

Práce Tomáše Pospíšila
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI