Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Omlouvání žáků

JAK OMLOUVAT POMOCÍ BAKALÁŘŮ?

 RODIČE I ŽÁCI MAJÍ VLASTNÍ VSTUP DO BAKALÁŘŮ. DBEJTE PROSÍM, ABY RODIČOVSKÝ ÚČET S MOŽNOSTÍ OMLOUVÁNÍ NEPOUŽÍVALI ŽÁCI. 

- rodiče mají účet na email, který zadali škole (zadání emailu do systému je v kompetenci třídního učitele)

- žáci na email  šTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." - přidělený školou

 

LOGIN VÁM PŘEDÁ TŘÍDNÍ UČITEL. 

 

jak obnovit heslo, jak získat přístup do bakalářů? 

1)    Rodič je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §50 odst. 1).

2)    Rodič je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti.

3)    Veškeré omluvenky budou zapsány do BAKALÁŘŮ / žákovské knížky s přesným vymezením délky nepřítomnosti.

4)    Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).

5)    O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně.

6)    Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na jeden až pět dní třídním učitelem (popř. zastupujícím učitelem), od šestidenní neúčasti uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).

7)    Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.

8)    V případě nemoci, či jiného důvodu nepřítomnosti ve škole, zákonný zástupce může zatelefonovat do školy (tel. 354 62 46 54 – Úšovice) a zanechat vzkaz v kanceláři. Zde je telefonická omluva zaznamenána do zvláštního sešitu a předána příslušným třídním učitelům. 

9)    Žák může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ) .

Veškeré písemnosti se snažte zpracovávat pomocí bakalářů.

 

//

OMLOUVÁNÍ

Všechny důvody nepřítomnosti dokládají zákonní zástupci zápisem do žákovské knížky 

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování oznámí zákonní zástupci důvod nepřítomnosti do tří pracovních dnů třídnímu učiteli. 

K lékařskému ošetření během vyučování budou uvolněni žáci pouze po předem předložené písemné omluvě. Po tuto dobu (odchod, ošetření a příchod zpět do školy)  nenese škola zodpovědnost za zdraví a bezpečnost žáka. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.

V odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení

Potřebujete omluvit své dítě z rodinných důvodů?

Důvody můžete mít různé. Ať už se chystáte na dovolenou mimo hlavní sezónu, nebo se Vaše dítě účastní vícedenního soustředění nebo soutěže mimo školu, či potřebujete něco vyřídit na úřadech.

1) Potřebujete dítě omluvit jen z části 1 vyučovacího dne (lékařské vyšetření, úřední jednání apod.). V tomto případě stačí dítěti napsat do žákovské knížky omluvenku s tím, kdy si dítě vyzvednete, popř. kdy má dítě samo opustit školu. Od této chvíle pak za něj přebíráte odpovědnost.

2) Potřebujete dítě omluvit na 1- 5 dny a víte to předem? Pak nám to prosím dejte vědět předem zápisem do žákovské knížky nebo se  dohodněte s třídním učitelem vašeho dítěte. Do žákovské knížky stačí uvést rodinné důvody.

3) Potřebujete dítě uvolnit z vyučování na 6 a více dnů? Pak vyplňte formulář, který najdete na našich stránkách (ke stažení) a v dostatečném předstihu jej předejte třídnímu učiteli.
myfootersablony3.JPG Sablony2 panel   kraj logobanner01    srdce placka ovoce web   plan-doucovani.jpg
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.