Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Informace školní jídelny 

jidelna-icon.jpg

Informace k závěru roku o přeplatcích, odhláškách v posledním týdnu apod. a informace o nové školním roce přihlášení na příští rok, cenách stravného, pravidlech stravování, úhrady

 

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

  • Školní výlety i exkurze – obědy odhlašuje vyučující podle času návratu – zajistí osobně ve ŠJ. Žáci, kteří se výletu nezúčastní, si oběd musí přihlásit.

 

  • Odhlášky na obědy ve školním roce 2021/2022 budou přijímány do 24. 6. 2022 (tj. pátek) do 8.00hod.

             Jedná se o dny od pondělí 27. 6. – čtvrtek 30. 6. 2022

             (tj. do dne, kdy budou žáci dostávat vysvědčení)

        3) Přeplatky za stravné budou vráceny na účet v měsíci  červenec  - srpen 2022

        4) PŘIHLÁŠKY na stravné pro rok 2022/2023 mohou žáci prostřednictvím svých zákonných zástupců podávat již od 22. 8. 2022 ve ŠJ – zadní vchod od 8. 00 – 12.00

            hod. nebo si telefonicky dohodnout čas na tel.: 354 623 557

        5) VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ MÍT OD ZÁŘÍ 2022 NOVOU PŘIHLÁŠKU NA STRAVOVÁNÍ!

           

Vyplněnou Přihlášku na stravování s datem, od kdy bude žák chodit na obědy, je možné poslat i emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                       

Přihlášky na stravování jsou ke stažení na www.zsusovice.cz  nebo k vyzvednutí ve školní jídelně od 22. 8. 2022.


INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 

  1. Příspěvky na stravování s platností od 1. 9. 2022
  • Kategorie  6 – 10 let                         25,- Kč
  • Kategorie 11 – 15 let                         28,- Kč
  • Kategorie 15 – 18 let                        32,- Kč
  • Bezkontaktní čip (9 let záruka)          122,-Kč
  1. Stravování je poskytováno na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍkterá je platná na ten daný školní rok.
  1. Příspěvky za stravování na následující měsíc, musí být uhrazeny nejpozději do   posledního dne v daném měsíci.
  1. Oběd je vydán na základě stávající platné identifikační karty, nebo bezkontaktního čipu. V případě ztráty nebo poškození, lze zakoupit nový čip (částka se připočítává k platbě za stravování)

5.   Bez platné identifikační karty nebo bezkontaktního čipu NEBUDE OBĚD VYDÁN!

6.   Úhrady poplatků za obědy lze provádět:

a) trvalým příkazem na účet: KB  6030331/0100

           ( ve ŠJ Vám bude sdělen variabilní symbol Vašeho dítěte a částka, přeplatky budou 2 x ročně vyúčtovány a vráceny na Váš účet)

            b) příkazem k inkasu – je nutné dát svolení k inkasu na účet KB 6030331/0100

            (přeplatky stravného se odečítají ihned následující měsíc)

       7.  V případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou rodiči povinni oběd odhlásit  nejpozději do 7.00 hod.ráno na daný den osobně,telefonicky na číslo ŠJ 

            354 623 557, nebo  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , WWW.strava .cz

           Oběd do„jídlonosiče“může být vydán pouze 1. den nepřítomnosti od 11.30 – 12,00

       8. V případě ukončení stravování jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost  oznámit ve školní jídelně.

       9. ŠJ zabezpečuje stravování žáků v době vyučování a jejich přítomnosti ve škole.

     10. Další informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.                                                                                            

     11. Žáci mají přístup do ŠJ pouze za přítomnosti pedagoga vykonávajícího dohled.

     12. Ve ŠJ se žáci chovají ukázněně, udržují pořádek a řídí se pokyny dohledu.  

     13. Pokud platby za stravné neproběhnou v řádném termínu, může být žák ze  

           stravování vyloučen

     14. Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce

           nepožádá písemně o vrácení přeplatku.

        

 Výdej obědů žákům:         12:00 – 14:00 hodin

 

 Za ŠJ :  Ludmila   Křížová  vedoucí školní jídelny

 Přihlášky na stravné si vyzvedněte ve ŠJ nebo na stránkách školy.

                                                                                                                      Křížová vedoucí ŠJ


 

PŘIHLÁŠKY na stravné na rok 2022/2023

mohou žáci nebo rodiče podávat již od 22.8.2022 ve ŠJ (zadní vchod) od 8.00 - 12.00 nebo si telefonicky dohodnout čas na tel. 354 623 557.
Vyplněnou Přihlášku na stravování s datem, od kdy bude dítě chodit na obědy, je možné poslat
i emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přihláška na stravování je k vyzvednutí ve školní jídelně nebo ke stažení zde

 

Odhlášení 

V případě nepřítomnosti žáka lze oběd odhlásit nejpozději do 7:00 na daný den, a to buď osobně v jídelně, elektronicky, na www.strava.cz, telefonicky na 354 623 557, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do přenosných nádob může být oběd vydáván jen 1.den nepřítomnosti žáka. 

Výdej obědů probíhá v čase

12.00-14.00

 

Za ŠJ Ludmila Křížová (vedoucí ŠJ)
myfootersablony3.JPG Sablony2 panel   kraj logobanner01    srdce placka ovoce web   plan-doucovani.jpg
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.