Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Rok české hudby
  Rok české hudby

  V nadcházejícím roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – světově známého hudebního skladatele.

  Význam díla a osobnosti Bedřicha Smetany je tak veliký, že vláda České republiky vyhlašuje rok 2024  „Rokem české hudby“.

  ZŠ Úšovice se již nyní připravuje na oslavu této ojedinělé události a to celoškolním projektem zaměřeným na českou lidovou kulturu. Vyvrcholením projektu bude soutěž ve zpěvu lidových písní v měsíci únoru a výstava výtvarných děl třídních kolektivů či jednotlivců na téma lidová píseň v obrazech.

  Mgr. Hana Vithová

 • Fotky z lyžařského výcviku 2024
 • Vánoční zpívání 2023

  Také letos jsme si před Vánočními svátky společně zazpívali koledy... a bylo nás opravdu hodně :) Veselé Vánoce -foto zde-

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Helloween 2023

  Fotogalerie

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

Aktuálně:Mezinárodní den dětí oslaví naši žáci soutěžním dnem již 31.5.Seznam přijatých po zápisu do 1.třídy zveřejněn nížeMezinárodní den dětí oslaví naši žáci soutěžním dnem již 31.5.Seznam přijatých po zápisu do 1.třídy zveřejněn níže

Komenský a my ze Základní školy v Úšovicích

icon-komensky-2022.jpg

Ve dnech 23. 3. - 25. 3. 2022 probíhalo v Brandýse nad Orlicí slavností vyhlášení vítězů jubilejního 20. ročníku  celostátní literární a výtvarné soutěže Komenský a my, jejímž  organizátorem je Základní škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a vyhlašovatelem  MŠMT. Akce  je zaměřena na myšlenkový odkaz J. A. Komenského.

      Ani tentokrát zde nechyběli žáci naší Základní školy v Úšovicích. Postoupili hned dva - Amelie Bervidová z 8. A  a Bruno Haas z 9. A.

      Oba soutěžili v literárněhistorické kategorii B a tvořili úvahu na téma Proč byl Jan Amos Komenský naší významnou osobností. Museli také zvládnout náročný znalostní test.

       Třídenní program byl velmi pěkný a pestrý. Seznámili jsme se s pořadatelskou školou, která nám po celou dobu byla útočištěm, občerstvovací stanicí i místem poznání a zajímavých kulturních zážitků a jejíž žákyně (hostesky) nám obětavě a vždy s úsměvem  pomáhaly, radily, vařily kávu i čaj  a nenechaly nás zabloudit. Potěšilo nás velmi vřelé uvítání pana ředitele školy i nádherné dárky. Zejména tričko s logem soutěže se nám moc líbilo.

      Byli jsme také přijati panem starostou Petrem Řehákem na obecním úřadě, zúčastnili se vernisáže výstavy vítězných výtvarných prací, vydali se do obce Kunvald, kde jsme si prohlédli domek Na Sboru, památné místo Jednoty bratrské, a Bratrskou lípu. Večer jsme pak navštívili v brandýském evangelickém kostele koncert, na němž se nám představila  houslistka  Anabel de Luca a vokální seskupení Kvintetky a také nám zahrál a zazpíval školní dětský sbor.

      Ani Jan Amos Komenský na nás nezapomněl, nejen že se osobně dostavil na závěrečné vyhlášení vítězů, ale také nám nepochybně zajistil překrásné počasí. Azurově modré nebe a hřející slunce nás provázely na všech našich výletech a procházkách.

       Než jsme se nadáli, nastal den D a my se usadili v obřadní síni obecního úřadu a netrpělivě očekávali slavnostní vyhlášení vítězů. Po úvodních proslovech významných hostů už jsme se mohli naplno radovat z našich  úspěchů a z hodnotných cen.

       První místo obsadila  Amelie Bervidová a  Bruno Haas  vybojoval čestné uznání. Oběma úspěšným soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v jejich další literární tvorbě.

        Velký obdiv a poděkování patří samozřejmě také organizátorům soutěže. Děkujeme i paní učitelce Milfaitové a  paní učitelce Jelínkové za přípravu obou úspěšných studentů.

          B. Milfaitová

fotogalerie
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI