Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • VIDEO + FOTKY !!! Sportovní Olympiáda

  Zahájení olympiády bylo doprovázeno bohatým slavnostním programem. Žáci předvedli taneční vystoupení, které sklidilo bouřlivý potlesk. Každý tým představil svou hymnu, kterou si sám složil, což dodalo celé akci osobitý ráz a přispělo k vynikající atmosféře. 

 • Rok české hudby
  Rok české hudby

  V nadcházejícím roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – světově známého hudebního skladatele.

  Význam díla a osobnosti Bedřicha Smetany je tak veliký, že vláda České republiky vyhlašuje rok 2024  „Rokem české hudby“.

  ZŠ Úšovice se již nyní připravuje na oslavu této ojedinělé události a to celoškolním projektem zaměřeným na českou lidovou kulturu. Vyvrcholením projektu bude soutěž ve zpěvu lidových písní v měsíci únoru a výstava výtvarných děl třídních kolektivů či jednotlivců na téma lidová píseň v obrazech.

  Mgr. Hana Vithová

 • Fotky z lyžařského výcviku 2024
 • Vánoční zpívání 2023

  Také letos jsme si před Vánočními svátky společně zazpívali koledy... a bylo nás opravdu hodně :) Veselé Vánoce -foto zde-

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Helloween 2023

  Fotogalerie

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

Aktuálně:-Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.-Úřední hodiny o prázdninách PONDĚLÍ+STŘEDA 9 AŽ 11hodin.-Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.-Úřední hodiny o prázdninách PONDĚLÍ+STŘEDA 9 AŽ 11hodin.

Informace pro zák.zástupce

 ruce

Organizace, pokyny, hygienická opatření...

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

(organizace, pokyny, hygienická opatření...)

 • Provoz školy bude ve školním roce 2020/21 zahájen v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Do odvolání se od žáků nevyžaduje nošení roušek. U individuálních návštěv je rouška povinná. (návštěvy viz níže)
 • Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty zákonných zástupců.
 • Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy (výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu či elektronickou poštou s pedagogem).
 • Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách. Návštěvy se zapisují do knihy návštěv.
 • Rodiče prvňáčků mají do školy přístup první školní den (v počtu max. 2, podmínkou jsou roušky).
 • Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy (škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, žáci budou prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku o předem stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech informováni, pravidelné větrání, dezinfekce, úklid...).
 • V souladu s doporučením manuálu MŠMT ČR do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky onemocnění.
 • Budou-li se u žáka projevovat známky infekčního onemocnění, neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu jeho zástupce bude muset být umístěno mimo kolektiv.
 • Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákonný zástupce zajistí vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z různých příznaků COVID – 19.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • V případě, že je v karanténě pouze část třídy (nepřekročí 50%), pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem, škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni si doplnit učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole (škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku – zasílání materiálů).
 • Případná distanční výuka je povinná a bude probíhat stejným způsobem jako ve školním roce 2019/2020.
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI