Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH
  od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH

  AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH OD 18. 9. 2020 NAJDETE V ČLÁNKU NÍŽE, NEBO NA https://www.msmt.cz

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  28.8.2020 to bude právě 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato NOVÁ ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

Informace pro zák.zástupce

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

(organizace, pokyny, hygienická opatření...)

 • Provoz školy bude ve školním roce 2020/21 zahájen v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Do odvolání se od žáků nevyžaduje nošení roušek. U individuálních návštěv je rouška povinná. (návštěvy viz níže)
 • Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty zákonných zástupců.
 • Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy (výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu či elektronickou poštou s pedagogem).
 • Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách. Návštěvy se zapisují do knihy návštěv.
 • Rodiče prvňáčků mají do školy přístup první školní den (v počtu max. 2, podmínkou jsou roušky).
 • Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy (škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, žáci budou prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku o předem stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech informováni, pravidelné větrání, dezinfekce, úklid...).
 • V souladu s doporučením manuálu MŠMT ČR do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky onemocnění.
 • Budou-li se u žáka projevovat známky infekčního onemocnění, neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu jeho zástupce bude muset být umístěno mimo kolektiv.
 • Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákonný zástupce zajistí vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z různých příznaků COVID – 19.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • V případě, že je v karanténě pouze část třídy (nepřekročí 50%), pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem, škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni si doplnit učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole (škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku – zasílání materiálů).
 • Případná distanční výuka je povinná a bude probíhat stejným způsobem jako ve školním roce 2019/2020.

myfooter   banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.