Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Hurá prázdniny
  Hurá prázdniny
 • Pedagogický sbor...
  Pedagogický sbor...

  ...Vám děkuje za spolupráci ve školním roce a po prázdninách se na Vás opět bude těšit. 

 • 60km štafeta k připomínce 60. výročí školy

  60let_icon.jpg

  V posledním školním týdnu jsme se všichni zapojili do běžecké štafety, kterou jsme si připomněli výročí školy. Za účast děkujeme představitelům města, pamětníkům, rodičům, vyučujícím a v neposlední řadě velké běžecké skupině našich žáků. Celkový čas štafetového běhu na 60 km = 4 : 11 : 53 Fotogalerie zde

 • Loučení s žáky 9.ročníku

  loucenidevitky_icon.jpg

  Poslední den docházky na základní školu si žačky a žáci devátých tříd připravili pro rodiče, přátele a učitele rozlučkovou besídku. Nechyběla hudební vystoupení, vzpomínková videa, poděkování rodičům. I my děkujeme žákům a přejeme jim mnoho zdaru v nastávající kariéře. Fotogalerie (čekáme, že nám žáci zašlou jejich vzpomínkové video, které následně zveřejníme) 

 • Zasazení památeční lípy k 60.výročí školy
  Zasazení památeční lípy k 60.výročí školy

  Právě před 60 lety ve školním roce  1960/1961 bylo zahájeno vyučování v nově postavené škole v Mariánských Lázních -Úšovicích. Na památku této události se vedení školy rozhodlo zasadit památnou lípu. Zahradník pan Petr Schneiderwinkl z Drmoulu se svým pomocníkem připravil pěkný stromek....

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Informace pro zák.zástupce

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

(organizace, pokyny, hygienická opatření...)

 • Provoz školy bude ve školním roce 2020/21 zahájen v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Do odvolání se od žáků nevyžaduje nošení roušek. U individuálních návštěv je rouška povinná. (návštěvy viz níže)
 • Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty zákonných zástupců.
 • Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy (výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu či elektronickou poštou s pedagogem).
 • Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách. Návštěvy se zapisují do knihy návštěv.
 • Rodiče prvňáčků mají do školy přístup první školní den (v počtu max. 2, podmínkou jsou roušky).
 • Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy (škola zajistí nezbytné hygienické a dezinfekční prostředky, žáci budou prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku o předem stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech informováni, pravidelné větrání, dezinfekce, úklid...).
 • V souladu s doporučením manuálu MŠMT ČR do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky onemocnění.
 • Budou-li se u žáka projevovat známky infekčního onemocnění, neprodleně budeme informovat rodiče, dítě do příjezdu jeho zástupce bude muset být umístěno mimo kolektiv.
 • Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákonný zástupce zajistí vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z různých příznaků COVID – 19.
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • V případě, že je v karanténě pouze část třídy (nepřekročí 50%), pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem, škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni si doplnit učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole (škola bude poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku – zasílání materiálů).
 • Případná distanční výuka je povinná a bude probíhat stejným způsobem jako ve školním roce 2019/2020.

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.