Využíváme ICT ve výuce


Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49 základních a středních škol
Rozpočet: 27,7 mil. Kč
Realizace: listopad 2014 – červenec 2015
 
Obsah projektu:
Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.
Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).
Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.
Hlavní výstupy:
-          Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků
-          6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:
1.       Moderní trendy ve využití ICT ve výuce
2.       Praktické využití dotykových zařízení ve výuce
3.       ICT v oborových didaktikách
4.       Základy cloudových řešení
5.       Sociální sítě a online komunita
6.       Rozvoj dovedností pomocí ICT
-          webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning
Naše škola realizuje jako partner projekt:
,,Využíváme ICT ve výuce"
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.