Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH
  od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH

  AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH OD 18. 9. 2020 NAJDETE V ČLÁNKU NÍŽE, NEBO NA https://www.msmt.cz

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  28.8.2020 to bude právě 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato NOVÁ ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

Školní poradenské pracoviště

Zajištuje poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Je důležitým článkem, který pomáhá rodičům propojit školu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče). Jeho základním pilířem je  výchovný poradce a školní metodik prevence.
Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2.6.2016).
 
Odborný tým dnes tvoří:
 
výchovný poradce
školní metodik prevence
speciální pedagog
logoped
kariérový poradce
 
Dokumenty Školního poradenského pracoviště:
 • Minimální preventivní program prevence rizikového chování 2019 - 2020
 • Program poradenských služeb Postup pro třídní učitele k prevenci a řešení výchovných problémů žáků; konkretizace školního řádu - prevence problémů, zlepšení spolupráce
 • Postup pro řešení a prevence školní neúspěšnosti
 • Postupy řešení krizových situací ve škole v oblasti rizikového chování – školní rok 2019-2020
 • Školní program proti šikanování Šikana a rodiče
 • Školní preventivní program prevence rizikového chování 2019-2020

myfooter   banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.