Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2019/2020

 

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019/2020             

                                                               

Mgr. Monika Preňková

ředitelka školy

 

 

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 

                             VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2019/2020

 

                                                                       A.

základní údaje o škole, charakteristika školy

 

Název školy:                           Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí

                                               472, příspěvková organizace

Sídlo školy:                             Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně

                                               od 1. 9. 2009 místo poskytovaného vzdělávání nebo školských

                                               služeb: 

Školní nám. 472, 353 01 Mariánské Lázně – hlavní budova ZŠ

17. listopadu 474, 353 01 Mariánské Lázně – pobočka ZŠ

Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně – ŠD, ŠJ

Školní náměstí 522, 353 01 Mariánské Lázně – školní dílny

Zřizovatel:                               Město Mariánské Lázně, Ruská 155

IZO školy:                               102 052 174

Identifikátor PO:                     600 066 436

IČO.:                                       709 97 543

Datová schránka:                    wkkmpmx  

Právní forma:                          příspěvková organizace (od 1. ledna 2003)

Organizace vyučování:           úplná základní škola

Součásti školy a kapacita:       základní škola - 820 žáků (naplněnost 64,1 %)

                                               školní družina - 140 dětí (naplněnost 66,4 %)

                                               školní jídelna -  650 strávníků (naplněnost 65,4 %)

Internetová adresa školy:        (původní www.zsml2.cz)

Ředitelka školy:                      Mgr. Monika Preňková

                                               vzdělání:

PF UK Praha (obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika – chemie)

„Funkční studium II“  - NIDV Karlovy Vary

email: prenkovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontakt 773 589 635

Zástupce ředitele školy:          Mgr. Věra Kučavová

                                               vzdělání:

                                               PF  Ústí nad Labem (obor RJ – D)

                                               praxe ve školství 40 roků

                                               leden 2005 – získání předepsané kvalifikace studiem

„Funkční studium II“ na UK v Praze – Pedagogické fakultě

ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou práce

email: kucavovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontakt 725 757 941

                                              

                                               Mgr. Vlasta Matysová

                                               vzdělání:

                                               PF Plzeň (obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

                                               email: matysovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontakt 606 655 927

Výchovní poradci                   Mgr. Jana Klečková – 1. stupeň

                                               email: kleckovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                               Mgr. Jana Sahánková – 2. stupeň, kariérový poradce

                                               email: sahankovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Ekonomka školy:                    Martina Vrbská, do listopadu 2019 Ivana Chvojková

                                               email: ekonomTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontakt 773 589 634

E-mailová adresa:                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                               (dočasně v platnosti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kontakt:                                  354 624 654

Školní jídelna:                         vedoucí Ludmila Křížová, do 9. 9. 2019 Zdena Portová

                                               email: jidelnaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontakt 354 623 557

                                               (dočasně v platnosti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Školní družina:                        vedoucí vychovatelka Marcela Mašlonková

                                               email: maslonkovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školská rada:                          předseda: Ivana Králová

                                               členové:        Mgr. František Jauris

                                                                     Ing. Jiří Chval

                                                                     Mgr. Helena Studničková

                                                                     Mgr. Olga Vodičková

                                                                     Tomáš Zeithammel

Pro volební období 2017 - 2020 byli zvoleni z řad zákonných zástupců - Ivana Králová, František Jauris z řad pedagogů - Olga Vodičková, Tomáš Zeithammel a zřizovatelem jmenováni (Usnesením RM/37/18) - Jiří Chval, Helena Studničková. Předsedou byla zvolena paní Ivana Králová. Školská rada se sešla na začátku školního roku dne 3. 9. 2019 v nových školních dílnách, které byly slavnostně otevřeny 1. 9. 2019, souhlasila se zněním Školního řádu, Vnitřního řádu ŠD a Vnitřního řádu ŠJ. Byla seznámena s organizací školního roku 2019/2020.

ŠR v říjnu schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/2019. V době uzavření škol spolupracovala paní předsedkyně I. Králová s vedením školy při řešení bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance – nabídka ošetření povrchů NANO technologií, dále při řešení dotazů rodičů na průběh výuky na dálku.

Celý školní rok byl poznamenán pandemií COVID 19, kdy od 11. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování a školy byly uzavřeny. Začala probíhat distanční výuka

 

Údaje o škole ke dni 30. 9. 2019:

Od 1. 1. 2008 ZŠ, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace,
od 1. 11. 2009 nese název Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace.

 

1.Třídy a oddělení školní družiny:

a)   na 1. stupni je 14 tříd: 1. ročníku dvě třídy, 2. až 5. ročník po třech třídách

 • na 2. stupni je 9 tříd: v 6.ročnku po třech třídách, v 7. až 9. ročníku po dvou třídách
 • ve školní družině jsou 3 oddělení*

(pro školní rok 2019/2020, byla udělena výjimka z počtu žáků v odděleních zřizovatelem MěÚ ML)

 

Škola má celkem: 23 tříd a 3 oddělení školní družiny

2. Žáci:

 

 

Školní rok 2019/2020 /z toho dívek

Počet žáků 1. stupně

309/145

Počet žáků 2. stupně

217/107

Počet žáků celkem

526/252

Počet tříd ZŠ

23

Průměrný počet žáků ve třídě

22,9

*Počet žáků ve školní družině

93/38

3. Spádovost:                          celkem školu navštěvují žáci z cca 29 obcí a měst v okolí Mariánských Lázní včetně součástí obce ML

4. Organizace tříd:

 

Třída

Třídní učitel

Chlapci

Dívky

Žáci celkem

Ročníky celkem

I.A

Mgr. Wenzlová Jana

14

9

23

43

I.B

Mgr. Sahánková Jana

11

9

20

II.A

Mgr. Nápravníková Jana

11

10

21

 

II.B

Mgr. Pecherová Michaela

11

8

19

59

II.C

Mgr. Matějková Zdeňka

10

9

19

 

III.A

Mgr. Ležatková Ludmila

15

8

23

66

III.B

Mgr. Gersdorfová Markéta

9

12

21

III.C

Mgr. Kozicová Kávová Helena

13

9

22

IV.A

Mgr. Schneiderwinklová  Miloslava

11

10

21

63

IV.B

Mgr. Balvínová Lenka

13

9

22

IV.C

Růžičková Jindřiška

12

8

20

V.A

Mgr. Klečková Jana

15

10

25

78

V.B

Mgr. Vithová Hana

10

16

26

V.C

Mgr. Karenovičová Martina

9

18

27

14 tříd

Celkem 1. stupeň

164

145

309

309

   

 

 

 

 

VI.A

Mgr. Milfaitová Běluše

12

11

23

71

VI.B

Špiříková Pavlína

13

11

24

VI.C

PhDr. Kreutzová Renata

7

17

24

VII.A

Mgr. Jelínková Ivona

22

8

30

55

VII.B

Zeithammel Tomáš

14

11

25

VIII.A

Mgr. Fišáková Hana

9

15

24

44

VIII.B

Bc. Záhorová Jana             

7

13

20

IX.A

Mgr. Čížková Dana

11

14

25

47

IX.B

Mgr. Vodičková Olga

15

7

22

9 tříd

celkem 2. stupeň

110

107

217

217

           

23 tříd

Škola celkem

274

252

526

526

 

Mgr. Monika Farkašová – od 1. 10. 2019

Martin Habal

Vítězslav Hejret – od 3. 2. 2020

Mgr. Jana Hrubá

Mgr. František Jauris

Mgr. Vanda Krystyníková

Ivona Ledererová

PhD. Barbara Mikysková MgA – do 31. 1. 2020

Barbora Narovcová – do 28. 2. 2020

Mgr. Věra Prokopová – od 3. 2. 2020

Mgr. Božena Staňková

Věra Šebeková, DiS

Bc. Michal Vojnovič, od ledna 2020 získal titul Mgr.

Netřídní učitelé:

Kamila  Fontánová I.A od 6. 1. 2020

Michaela  Chlupáčová  IV.C

Jana Nejedlá  I.B + 2. st.

Jana Veselovská  VI.C od 6. 1. 2020

Asistenti pedagoga:

Vychovatelky školní družiny:

                                        

Marcela Mašlonková

Želmíra Kucmerová

Ivana Průchová

5. Sdružení rodičů KRPDŠ:

                                                předseda:                   Mgr. František Jauris

                                                pokladní:                   Dagmar Šutová

 člen revizní komise:   Ing. Luděk Lazur

                                   Alena Valvodová

 zapisovatel:                Alena Valvodová

Hlavní výbor se sešel vzhledem k pandemii COVID 19 v průběhu školního roku celkem 2x. Pan předseda Mgr. F. Jauris spolupracoval s vedením školy při řešení bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance – nabídka ošetření povrchů NANO technologií. Klub rodičů financoval ocenění žákyně vítězného návrhu nového loga školy a ocenění absolventů školy, tj žáků 9. ročníků. Členové přenášeli informace ze života školy na třídní rodičovské kolektivy.

 

6. Školní jídelna:                     celkem:  425 strávníků

 376 strávníků (žáků), ostatní strávníci (dospělí) 49

7. Vzdělávací podmínky školy:

Ve škole je celkem 30 učeben, z toho je 9 odborných. Vybavení ICT a didaktickou technikou: 90 PC (z toho 2 učebny Informatiky – 20 a 30 PC), 12 notebooků (pořízeny z prostředků EU, sloužily k tvorbě digitálních učebních materiálů), 20 tabletů (pořízeny z projektu „Využití ICT ve výuce“ z prostředků EU), ve škole je celkem 15 multimediálních učeben (z toho je zapojeno 10 interaktivních tabulí), všechny počítače jsou s připojením na internet. Technické vybavení je zastaralé a je nutné postupně provádět obnovu.

                                              

B.

 přehled oborů vzdělávání

Výchovně vzdělávací proces byl organizován podle učebního programu ŠVP ZV – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Tvořivá škola - Šance pro každého“.  

 

Školní rok 2019/2020

Vzdělávací program

Počet tříd

Počet žáků

ŠVP - „Tvořivá škola – Šance pro každého“

23

526

Profilace školy:                     

V současné době nemá škola profilaci, avšak dlouhodobým cílem je prohlubování
upevňování sociálních vztahů napříč školou a rovný přístup k žákům. Společnými akcemi
a zapojením do nejrůznějších soutěží a projektů docházelo i nadále ke stmelování žákovských kolektivů. Snažili jsme se prostřednictvím třídních učitelů se prohlubovat i nadále partnerské vztahy s rodičovskou veřejností (např. společné akce s rodiči).

Škola také rozvíjí jazykové dovednosti žáků - výuka cizích jazyků s možností volby Nj/Aj od třetího ročníku, dva cizí jazyky od sedmého ročníku (Aj, Nj, Rj).

Zajímavá je také nabídka nepovinných předmětů, které rozvíjejí hudební či pohybový talent žáků – Sborový zpěv a Výchova k pohybu.

Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo pracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a novelizované prováděcí vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a aktuálně dle dalších prováděcích vyhlášek, pokynů, směrnic a předpisů.

Vzhledem k tomu, že má škola cca 20% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla výuka řešena tak, aby byly respektovány individuální potřeby nejen těchto žáků – např. výuka v menších skupinách.

Povinně volitelné předměty:

                                               Německý jazyk 2                    7. – 9. ročník  

                                               Ruský jazyk 2                         7. – 9. ročník

                                               Anglický jazyk 2                    7. ročník                    

                                                                                 

Nepovinné předměty:                          Sborový zpěv                        dle zájmu 1. stupeň                                                                Výchova k pohybu                 dle zájmu 1. i 2. stupeň

Zájmový útvar:                                   Moderní gymnastika               dle zájmu 1. i 2. stupeň

                                                

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníků probíhal v Městském bazénu – do výcviku bylo zařazeno 198 žáků (5. třídy dokončovaly potřebný počet hodin v rámci 1. stupně – celkem 6). Výcvik 4. ročníku byl pouze zahájen a dále se nekonal v souvislosti s uzavřením školy. Plavecký výcvik tříd nebyl dokončen,

Lyžařský výcvik ve školním roce 2019//2020 se nekonal vzhledem k nepřízným sněhovým podmínkám.

Výuka cizích jazyků:

Žáci učící se cizí jazyk

Jazyk

Anglický

Německý

Ruský

Celkem

Počet žáků

412

122

35

569

1. jazyk

405

19

0

424

2. cizí jazyk

7

103

35

145

V dubnu 2020 byl pro žáky 2. stupně Mgr. I. Jelínkovou naplánován a připraven výjezd pro 49 žáků do Anglie s názvem „To nejlepší z Anglie“ – v souvislosti s COVID 19 byl výjezd zrušen.

C.

rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

1. Personální obsazení:

 

Pracovníci

Fyzické osoby
k 30. 9. 2019

Z toho ženy

Přepočtení pracovníci
k 30. 9. 2019

Pedagogičtí

43

39

36,9

Učitelé včetně ředitele
a zástupců

38

34

32,6

    z toho na 1. stupni

18

18

17,3

Vychovatelky

3

3

3

Asistenti pedagoga

2

2

1,3

Provozní

16

14

14,4

     z toho ve školní jídelně

6

6

5,6

Celkem

59

53

51,3

2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků:

 

Pedagogických pracovníků – učitelů s VŠ vzděláním:                     29 učitelů (76%)

Pedagogických pracovníků – učitelů s jinou VŠ (Bc. Ing…):       3 učitelé z toho 2 studující (8%)

Pedagogických pracovníků – učitelů se SŠ vzděláním:           6 učitelů z toho 3 stud.,1zast.MD,
         1 důch.     (16%)

Pedagogických pracovníků – vychovatelů:                            3 vychovatelky (100 %)

Asistent pedagoga s odpovídajícím vzděláním                                    2 (splněn kurz, VŠ, VŠ spec.ped.) –

                                                                                                            (100%)                                

3. Členění pedagogických pracovníků -učitelů podle délky trvání pracovního poměru na škole (stav k 30. 9. 2019)

 

Délka pracovního poměru

Muži

Ženy

Celkem

%

méně než 3 roky

2

13

15

39

3 - 5 let

1

6

 7

18,4

6 – 10 let

0

0

0

0

11- 20 let

1

6

7

18,4

více než 20 let

0

9

9

24,2

Celkem

4

34

38

100,0

 

4. Členění pedagogických pracovníků – učitelů podle věku a pohlaví (stav k 30. 9. 2019)

 

Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 - 30 let

0

1

2

5

31 – 40 let

2

7

9

24

41 – 50 let

2

6

8

21

51 – 60 let

0

12

12

32

61 a více let

0

7

7

18

Celkem

4

34

38

100,0

%

10,5

89,5

100,0

x

                            

D.

údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí na střední školy

 

1. Žáci 1. tříd ve školním roce 2019/2020

Otevřeli jsme dvě první třídy s počtem žáků 43. Byly uděleny tři dodatečné odklady. Rodiče žáků s odkladem nemohli využít přípravnou třídu v ZŠ Vítězství, neboť byla naplněna její kapacita. Děti se vrátily do MŠ.

 

Školní rok 2019/2020

skutečný počet žáků v 1. třídách

43

počet žáků u zápisu

58

počet žáků poprvé u zápisu

47

počet žáků u zápisu po odkladu

11

počet žáků u zápisu po dodatečném odkladu

0

dodatečný odklad

3

2. Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Vzhledem
k výše uvedeným mimořádným opatřením byl zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
Zápis na naší škole proběhl elektronicky od 6. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
 

Školní rok 2020/2021

počet žáků poprvé u zápisu

62

počet žáků při zápisu po odkladu

15

počet žáků u zápisu po dodatečném odkladu

2

skutečný počet žáků v 1. třídách

53

3. Vycházející žáci

 

Celkem ukončilo povinnou školní docházku 47 žáků z 9. ročníků, 2 žáci ze 7. ročníků (OU – dvouleté učební obory). Z 8. ročníků nevyšel nikdo.

 • Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy z 5. ročníku:

Typ školy

Počet přijatých žáků

Počet přijatých žáků v %

víceleté gymnázium

7

9

Komentář:

V letošním roce splnilo kritéria k přijetí na víceleté gymnázium více žáků z 5. ročníku, ale rozhodli se pokračovat na ZŠ Úšovice. V novém školním roce zůstaly v 6. ročníku tři poměrně početné třídy. V loňském školním roce bylo přijato 9 žáků.

Žákyně  ze třídy V.A byla přijata do primy na OPEN GATE se stipendiem.

 • Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy z 9. ročníku:

Typ školy

Počet přijatých žáků

Počet přijatých žáků v %

čtyřleté gymnázium

8

17

střední odborná škola

23

49

střední odborné učiliště

15

32

konzervatoř

0

0

zahraniční škola

0

0

Celkem

46

98

Nezařazen

1

2

Komentář:

Jeden žák ze žáků přijatých na gymnázia byl přijat na sportovní gymnázium, tři žáci z přijatých na střední školy byli přijati na uměleckou školu.

Jeden žák (tvoří zbývající 2% z celkového množství) s dokončenou povinnou školní docházkou nebyl ze závažných zdravotních důvodů přijat k dalšímu vzdělávání. 

V letošním roce byl na SOU přijatý stejný počet žáků jako v loňském školním roce, ale počet žáků v letošních 9. třídách byl vyšší.

E.

údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

Ve školním roce 2019/2020 měla škola na začátku roku 526 žáků, k 30. 6. 2020 se změnil na 527 žáků.

1. Distanční výuka

Na průběh vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 měla vliv pandemie v souvislosti s výskytem COVID 19, kdy došlo dne 11. 3. 2020 dle nařízení vlády k zákazu přítomnosti žáků na vyučování.  Následně výuka probíhala distančně dle pokynů vedení školy.

 • Dne 12. března.2020 zahájena distanční výuka:
 • při stanovení zásad bylo vycházeno z doporučení MŠMT, z televizních rozhovorů s ministrem školství, hojnou reakcí rodičů, podnětů vyučujících;
 • domácí výuka zadávána prostřednictvím webových stránek školy (rozdělení na třídy
  a předměty) a Bakaláře (Komens);
 • komunikace s rodiči (ZZ) probíhala přes Bakaláře (Komens) a emailovou korespondencí na osobní email, s některými rodiči mnozí pedagogové v kontaktu telefonicky, WhatsApps – podle podmínek jednotlivých rodin;
 • objem práce byl volen tak, aby nedocházelo k přetěžování dětí, ale aby si zachovaly nabyté pracovní návyky, byli zohledněni žáci s IVP;
 • žákům bez internetu byly úkoly vytištěny a bylo zajištěno  předání  (buď osobně nebo prostřednictvím  schránky u zadního vchodu do školy, kde si rodiče po telefonické domluvě  vyzvedli  pokyny, pracovní listy, osnovu zápisu…);
 • mnozí využívali jako doplněk Google učebnu on-line výuku, všichni žáci nevyužili přístupu do učebny, chyběla vybavenost rodin PC…);
 • počet žáků, kteří v době výuky na dálku elektronicky nekomunikovali, bylo 42 (z tohoto počtu 37 žáků nemělo dostatečné zázemí pro studium na dálku, ostatní žáci přistoupilo ke studiu laxně – bez zájmu – přestože ze strany pedagogů zájem proběhl);
 • spolupráce s rodiči – většina rodičů spolupracovala a poskytovala zpětnou vazbu v podobě zpět zasílané práce s ukázkami splněných úkolů, fotografií…;
 • pedagogové se snažili vycházet všem dětem vstříc (včetně těm, kteří nebyli on-line, neuměli s technikou, či měli aktuálně nějaký „výpadek“);
 • dostávali zpětnou vazbu, pedagogové se snažili jít cestou podporování, pochvaly a zároveň se snažili vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti;
 • asistentky pedagoga (navštěvovaly DD Paprsek, individuálně se věnovaly některým žákům...);
 • vychovatelky pomáhaly v MŠ Vora.
 • Dne 11. května 2020 se do školy vrátili žáci 9. tříd:
 • cíl - příprava na přijímací zkoušky na střední školy, do výuky se zapojilo 29 žáků ze 47 (což je 61,7%);
 • vyučovací bloky – ČJ, M (vyučování bylo zaměřeno na přípravu k přijímacím zkouškám
  na SŠ dle rozpisu, který lze dle potřeby měnit);
 • vyučovací dny – pondělí, středa, čtvrtek;
 • délka celého bloku 08:00 – 11:20 hod;
 • každý blok (ČJ i M) trval 90 minut, mezi jednotlivými bloky byla 20 minut přestávka.
 • Dne 25. května 2020 se do školy mohl vrátit 1. stupeň:
 • byla umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin;
 • výuka probíhala za podmínek a instrukcí MŠMT (v maximálně 15 členných skupinách, jeden žák v lavici, odstupňované příchody do školy, měřené teploty žákům,…);
 • o osobní přítomnost žáků ze strany rodičů byl velký, do školy se vrátilo 167 z 308 (což je 54%)
 • vzdělávací aktivity byly organizovány pravidelně každý pracovní den, zapojili se všichni učitelé z 1. stupně až na 1 učitele, který pokračoval ve výuce on-line;
 • vzdělávací aktivity byly rozděleny na dopolední část a odpolední část (pouze pro děti navštěvující družinu);
 • cílem dopolední části bylo zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který realizuje škola na dálku
  (žáci, kteří se neúčastnili vzdělávací aktivity ve škole, pokračovali nadále v distanční výuce);
 • volba předmětů byla v kompetenci pedagoga (tělesná výchova v běžné podobě, včetně plavání, nebyla možná);
 • výuka trvala čtyři vyučovací hodiny;
 • cílem odpolední části bylo zajistit zájmové vzdělávání žáků (toto vzdělávání využilo 23 dětí z 90, což je 26,5 %);
 • žákům bylo umožněno stravování – využilo 95 žáků.
 • Dne 8. června 2020 se do školy mohli vrátit žáci 2. stupně:
 • byla umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin;
 • výuka probíhala ve vyučovacích blocích, v úterý – 6. ročník, ve středu – 8. ročník, ve čtvrtek – 9. ročník a v pátek – 7. ročník;
 • celková délka vzdělávací aktivity činila čtyři hodiny, tj. Od 9:10 do 13:10 hodin (včetně příchodu do školy);
 • návratu do školy využilo 109 z 219 (což je 49,8%);
 • žákům všech ročníků byla nabídnuta individuální konzultace od úterý do pátku v čase 08:30 hod – 12:30 hod (na základě předem domluveného času);
 • ve škole byli přítomni a zapojili se všichni pedagogičtí pracovníci 2. stupně až na dva, kteří pokračovali ve výuce na dálku;
 • žákům bylo umožněno stravování pouze v ten den, který byl přidělen danému ročníku.

 

                         

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

41

58

65

65

79

308

73

56

43

47

219

527

Prospělo s vyznamenáním (PV)

39

50

61

51

62

263

47

22

20

24

113

376

PV - samé jedničky

24

37

37

24

31

153

12

6

2

4

24

177

Prospělo

0

7

4

14

17

42

25

34

23

23

105

147

Neprospělo

2

1

0

0

0

3

2

0

0

0

1

4

Uvolněn/a z tělesné výchovy

0

0

0

0

3

3

2

2

0

1

5

8

2. stupeň z chování

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

3. stupeň z chování

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Klasifikace je uvedena za 2. pololetí ( 31. 8. 2020)

 

Komentář:

Klasifikace ve druhém pololetí proběhla dle pokynů MŠMT v souvislosti s pandemii
COVID-19. 

Prospěch žáků je velmi dobrý. 71,3 % žáků prospělo s vyznamenáním, dokonce 33,6 % žáků s vyznamenáním mělo samé jedničky. Lepších výsledků dosahují žáci prvního stupně.
S přibývající náročností a množstvím učiva dochází ve vyšších ročnících ke zhoršení prospěchu. V tomto roce měli výborné výsledky žáci v šestých ročnících, celkem 47 žáků mělo vyznamenání, tj. 64,4 % ze všech žáků v tomto ročníku (v loňských šestých třídách mělo vyznamenání 30,9 % žáků).

Žáků, kteří neprospěli, jsou 4, tj. 0,8 % z celkového počtu žáků. Tři žáci z 1. stupně a jeden žák z 2. stupně. Oproti loňskému roku ubyl počet žáků, kteří neprospěli o 10 žáků.

Problém žáků ohrožených školním neúspěchem a nedostatečnými známkami je řešen se zákonnými zástupci žáků ve školním roce průběžně. Těmto žákům je nabízeno doučování v rámci projektu Šablony II. Největší obtíže dělaly žákům předměty český jazyk (4x), matematika (1x) a prvouka (1x). Dva žáci splnili povinnou školní docházku v 7. ročníku, základní vzdělání nedokončili.

3. Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování (2. pololetí)

 

Třída

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

I. A

22

0

0

I. B

19

0

0

II. A

20

0

0

II. B

19

0

0

II. C

19

0

0

III. A

24

0

0

III. B

21

0

0

III. C

20

0

0

IV. A

23

0

0

IV. B

22

0

0

IV. C

20

0

0

V. A

25

0

0

V. B

24

2

0

V. C

28

0

0

VI. A

24

0

0

VI. B

24

0

0

VI.C

25

0

0

VII. A

30

0

0

VII. B

26

0

0

VIII. A

24

0

0

VIII. B

19

0

0

IX. A

25

0

0

IX. B

22

0

0

Celkem

525

2

0

 

Komentář:

Snížené známky z chování jsou většinou uděleny za hrubé porušování školního řádu, v letošním roce se jednalo o krádež v šatnách žáků. Všechny případy jsou řešeny s třídními učiteli ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm - s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, se zákonnými zástupci, popř. odborem péče o dítě.

Důsledný a včasný přístup k řešení nevhodného chování některých žáků je kladný a má
i výchovný dopad na ostatní žáky. Pevně stanovená a dodržovaná pravidla mají velmi pozitivní dopad na výchovu žáků i na vytvořené sociální klima na škole a v jednotlivých třídách. Proti loňskému roku klesl počet snížených z chování – uspokojivé – o dvanáct. Počet známek z chování – neuspokojivé měli dva žáci z 2. stupně. Počet snížených známek z chování určitě ovlivnilo uzavření škol.

 

4. Výchovná opatření (2. pololetí)

 

Třída

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí TU

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

 

   I. A

0

0

0

0

0

 

I. B

17

0

0

0

0

 

II. A

0

0

0

0

0

0

II. B

0

0

0

0

0

 

II. C

10

0

2

1

0

 

III. A

0

0

0

0

0

 

III. B

0

0

0

0

0

 

III. C

2

0

0

0

0

 

IV. A

0

0

1

2

1

 

IV. B

0

0

0

0

0

 

IV. C

0

0

0

0

0

 

V. A

24

0

0

0

0

 

V. B

25

0

0

0

0

 

V. C

9

0

0

0

0

 

VI. A

2

0

0

1

0

 

VI. B

15

0

0

0

0

 

VI.C

7

2

0

0

0

 

VII. A

0

0

5

2

0

 

VII. B

0

0

0

0

0

 

VIII. A

3

0

0

0

0

 

VIII. B

0

2

0

0

0

 

IX. A

14

1

2

0

0

 

IX. B

2

2

4

1

0

 

Celkem

130

7

14

7

1

 

 

Komentář:

Nejčastějším výchovným opatřením je napomenutí třídního učitele. Žákům nejsou udělována pouze kárná opatření (napomenutí třídního učitele či třídní a ředitelské důtky) za porušování školního řádu, ale v případě pozitivních aktivit jsou udělovány pochvaly, které mají zejména na prvním stupni velmi kladnou odezvu a stávají se stimulem vzorného chování či zkvalitnění pracovní kázně pro všechny žáky. V tomto školním roce jsme udělili 25 % žákům pochvalu třídního učitele, oproti loňskému školnímu roku počet pochval narostl o 5%.  Sedm žáků z 2. stupně obdrželo pochvalu ředitele školy zejména za práci v žákovském parlamentu, reprezentaci školy, vloni bylo uděleno o 29 pochval více.

Vzhledem k tomu, že od 11. března 2020 probíhala výuka na dálku a byla zakázána přítomnost žáků ve škole, byla udělena v souvislosti s krádeží v šatnách pouze jedna důtka ředitele školy.

5. Absence žáků za celý školní rok 2019/2020

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

41

58

65

65

79

308

73

56

43

47

219

527

Počet omluvených hodin za školní rok

1970

2818

3664

3728

4663

16839

4905

4596

2884

3522

15907

32746

Počet omluvených na žáka

48,05

48,59

56,37

57,35

59,03

54,67

67,19

82,07

67,07

74,94

72,63

62,14

Počet neomluvených hodin za rok

0

4

0

0

0

4

0

99

2

0

101

105

Počet neomluvených na žáka

0

0,07

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

1,77

0,05

0,00

0,46

0,20

Zameškaných hodin celkem za školní rok

1970

2822

3664

3728

4663

16847

4905

4695

2886

3522

16008

32855

Celková absence na žáka

48,05

48,66

56,37

57,35

59,03

54,70

67,19

83,84

67,12

74,94

73,10

62,34

1.poletí abs

1222

1840

2657

2705

3403

11827

3071

3218

2052

2419

10760

22587

z toho neoml abs

0

4

0

0

0

4

0

93

2

0

95

99

2.pololetí  abs

748

974

1007

1023

1260

5012

1834

1477

834

1103

5248

10260

neolm abs

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

6

Komentář:

Absence žáků se zvyšuje úměrně s vyššími ročníky. Vyšší počet omluvených hodin způsoben dlouhodobou nemocností. Stále častěji se objevují případy, kdy rodiče neuváženě nechávají své děti doma (žákovi se nechce jít na odpolední vyučování, na akci školy, či na písemnou práci např.
z matematiky aj.), zpětně jim omlouvají záškoláctví. S těmito rodiči vždy individuálně jednáme
a snažíme se vysvětlit negativní dopad takovéhoto přístupu na výchovu žáků.

Počet neomluvených hodin je nízký, protože v 2. pololetí školního roku byla uzavřena škola. Nejvyšší neomluvenou absenci měl žák 7. třídy, který byl v dlouhodobé péči Střediska výchovné péče a ukončil povinnou školní docházku na základní škole.

6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Na škole je vysoký počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvoří cca 20% z celého počtu žáků. Z tohoto důvodu je těmto žákům věnována pozornost tak, aby byly zohledněny jejich potřeby. Na začátku roku pracovali na škole dvě asistentky pedagoga (ve třídě IV.B a ve třídě V.A). Na základě doporučení PPP KV byl ve třídě k žákovi s podpůrnými opatřeními druhý pedagogický pracovník s polovičním úvazkem. Počet asistentů na konci roku byl navýšen na čtyři – ve třídách I.A, I.B, IV.B, VI.C.

Nejvíce je žáků s vývojovými poruchami učení, méně častěji jde o poruchy chování, zrakové, sluchové postižení či jiné zdravotní znevýhodnění. Práce s těmito žáky je realizována v těsné spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mariánských Lázních a se Speciálním pedagogickým centrem v Mariánských Lázních. Všichni integrovaní žáci jsou zařazeni do běžných tříd. V průběhu školního roku se na základě nově provedených vyšetření a zaslaných zpráv počet žáků měnil. Snahou je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Ve třídě I B byla na žádost zákonného zástupce využita ve školním roce možnost klasifikace slovním hodnocením.

Ve třídě V.C byla na konci roku využita možnost kombinace klasifikace se slovním hodnocením z důvodu nedostatečné aklimatizace spojené s přestupem žákyně z jiné školy

Pro práci se všemi těmito žáky mají vyučující vypracovány individuální vzdělávací plány (45 žáků – polovina z počtu žáků se SVP), nově jsou také pro některé žáky zpracovány plány pedagogické podpory.

Jeden žák VII.A byl ve školním roce v péči Speciálně vzdělávacího centra Krizového v Karlových Varech.

Jedna žákyně z 1. stupně přestoupila do Základní školy Vítězství.

 

Školní rok 2019/2020

počet žáků/ dívek se SVP (k 30. 9. 2019)

69/22

z tohoto počtu se závažnými vývoj. poruchami učení

47/17

z tohoto počtu se závažnými vývoj. poruchami chování

13/3

z tohoto počtu se závažnými vadami řeči

5/1

Z tohoto počtu z více vadami

2/0

z tohoto počtu se zrakovým postižením

1/0

z tohoto počtu s mentálním postižením

1/1

žáci s IVP

45/15

 • Pedagogická intervence (PI) a předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) - podpůrná opatření

Podpůrná opatření na základě doporučení PPP či SPC byla vedena:

Mgr. V. Krystyníkovou (PI a PSPP),  Mgr. Z. Matějkovou (PI), Mgr. M. Pecherovou (PI). J. Růžičkovou (PI), Mgr. J. Sahánkovovou (PI), Mgr. J. Wenzlovou (PI).

 • Zajištění vzdělávání nadaných žáků školy

Škola má jednoho žáka s nadáním ve třídě III.C, rozvoj nadání zajišťuje třídní učitelka Mgr. H. Kozicová Kávová.

7.  Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem

byla realizována v rámci projektu Šablony II, který navázal na projekt Šablony I. Péči vedli v obou pololetích pedagogičtí pracovníci:

 • Na 1. stupni - Mgr. L. Balvínová, Mgr. M. Karenovičová, Mgr. J. Klečková, Z. Matějková, Mgr. J. Sahánková, Mgr. M. Schneiderwinklová, Mgr. H. Vithová,
  Mgr. J. Wenzlová;
 • Na 2. stupni – Mgr. I. Jelínková.

 

F.

údaje o prevenci sociálně negativních jevů

 

Tento školní rok 2019/2020 probíhal nestandardně vlivem koronavirové karantény.
Do 10. března 2020 probíhaly veškeré preventivní akce podle Minimálně preventivního programu zpracovaného školním metodikem prevence Janou Záhorovou. Od března pak byly všechny akce zastaveny.

Oblast prevence řešíme týmovou spoluprací na úrovni školy v rámci Školního poradenského pracoviště:

Metodik prevence      – Jana Záhorová

Výchovný poradce (pro volbu povolání + výchovné problémy na 2. stupni ZŠ) - Jana Sahánková,

 • provedla se žáky 9. a 8.tříd v rámci volby k povolání „Profitesty“ COMDI včetně vyhodnocení a následného rozhovoru se zákonnými zástupci žáků.

Výchovný poradce (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami + výchovné problémy                              na 1. stupni ZŠ) – Jana Klečková

Pedagog speciálně pedagogické péče – Vanda Krystyníková  - zajišťuje komunikaci s PPP a SPC, výkaznictví PO a kontrolu IVP

Asistentka pedagoga – Janou Nejedlou

Ředitel školy  – Monika Preňková

Třídní učitelé

Na programu STOP NÁSILÍ spolupracovali učitelé tělocviku  Olga Vodičková a František Jauris. Další program probíhal ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli dalších odborných předmětů.

Nadále pokračovala spolupráce s několika institucemi: Kotec (doučování, řešení volného času), pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC KV, Plzeň, PČR, Městská policie, Středisko výchovné péče v Karlových Varech, Dětský domov ML, odbor sociálních věcí – zjm. kurátor pro děti a mládež
a pracovnice OSPOD, další odborníci – z řad klinických psychologů, logopedů, psychiatrů, neurologů.

Ospod – zde došlo k personální změně na pozici kurátorky OSPODu, kterou nyní vykonává DiS. Jana Toufarová.

Stále pokračovala spolupráce s MěDDM Dráček (volný čas).

I v letošním školním roce pokračovaly informativní porady v rámci základních škol ve městě ve spolupráci s Odborem sociálních věcí. Předávání si zkušeností, způsobů řešení problematických událostí, sdělování aktuálních změn v řešení primární prevence atd. Setkání probíhají jednou za čtvrt roku.

Po dlouhé proluce proběhlo Setkání okresních metodiků prevence v PPP Cheb, kde jsme byli informováni o tvoření projektů, seznámeni s novým okresním metodikem prevence a možnostech vzdělání metodiků prevence, a seznámení se Systémem evidence preventivních aktivit.

 

Žákovský parlament

Žáci 3. – 9. ročníků se i tento školní rok scházeli na zasedáních školního žákovského parlamentu pod vedením Jany Klečkové a Pavlíny Špiříkové. Zasedání se konala cca dvakrát za měsíc. Předpokladem byla účast dvou zástupců z každé třídy. Žáci projednávali široké spektrum otázek, např. provozní záležitosti školy, klima školy, jídlo, prostředí, nastavení pravidel, apod.

Žáci mají k dispozici schránku důvěry, kterou ale téměř nevyužívají.

Proběhly akce zaštítěny právě žákovským parlamentem – např. Projekt 72 hodin (výsadba čtyř stromků na školním hřišti u pobočky školy), Den v maskách, Vánoční vybíjená, Tříkrálová sbírka a Soutěž o školní logo. Autorkou vítězného loga školy z 15 návrhů se stala Barbora Krupařová (IX.B), která byla přijata na uměleckou školu.

Během školního roku docházelo k dalšímu proškolování pedagogických pracovníků s tématy: předcházení školní neúspěšnosti – práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu, práce s mimořádně nadanými žáky.

Třídní učitelé důsledně sledovali problémové žáky a ihned kontaktovali zákonné zástupce.

V průběhu školního roku docházelo k jednání se zákonnými zástupci problémových žáků (výchovné komise), kterých se podle míry závažnosti kázeňských přestupků či slabého prospěchu účastnil vedle třídního učitele i metodik prevence či výchovný poradce a ředitel školy. S rodiči se v letošním školním roce projednávalo zejména nevhodné chování žáků, neprospěch, kyberšikana, šikana, krádeže. Z každého jednání byl vyhotoven zápis a navrženo řešení dané situace, eventuálně spolupráce s dalšími odborníky. 

Metodik prevence realizoval 6 hodinovou intervenci ve třídě V. B, kde se byly řešeny vzájemné vztahy mezi žáky a možná šikana ve třídě. Nastavení pravidel komunikace a řešení problémů.

Škola nadále odebírá časopisy Prevence a časopis Třídní učitel.

ZÁŘÍ

vypracování MPP

adaptační dny 6. ročníku

průběžné dojednávání termínů spolupráce s Policií ČR, Městskou policií

pokračování spolupráce s Českou asociací Okinawského karate a kobudo (Stop násilí)

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

 

 

ŘÍJEN

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

Notes strážmistra Pavla (3. třídy – spolupráce s Městskou policií)

exkurze Terezín, Lidice (9. ročníky, p. uč. Čížková, p. uč. Kreuzová – rasová nesnášenlivost)

divadelní představení Memento (drogová závislost) – 8. – 9. ročníky

Stop násilí (sebeobrana – 9. ročníky v hodinách TV)

LISTOPAD

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

Stop násilí (sebeobrana – 9. ročníky v hodinách TV)

dopravní výchova (4. ročníky – přednáška)

Notes strážmistra Pavla (3. třídy – spolupráce s Městskou policií)

PROSINEC

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

Caliditas – bezpečně na internetu – komunikace, kyberšikana, viry, ochrana

Stop násilí (sebeobrana – 9. ročníky v hodinách TV)

dopravní výchova (4. ročníky - přednáška)

LEDEN

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

Notes strážmistra Pavla (2. třídy – spolupráce s Městskou policií)

dopravní výchova (4. ročníky - přednáška)

ÚNOR

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

dopravní výchova (4. ročníky - přednáška)

Notes strážmistra Pavla (2. třídy – spolupráce s Městskou policií)

Drugfree – Nekolný – prevence drogové závislosti - zrušeno

Internetová bezpečnost – 7. třídy (Městská policie)

setkání MP a VP v malém sále MÚ ML – informativní porady v rámci základních škol ve městě

BŘEZEN

žákovský parlament (3. – 9. ročník)

Notes strážmistra Pavla (2. třídy – spolupráce s Městskou policií)

dopravní výchova (4. ročníky - přednáška)

Drugfree – Nekolný – prevence drogové závislosti - zrušeno

DUBEN

žádné akce – koronavirová karanténa

KVĚTEN

žádné akce – koronavirová karanténa

ČERVEN

žádné akce – koronavirová karanténa

 • Projekt „STOP NÁSILÍ“ byl v letošním školním roce dokončen v prosinci 2019, zúčastnili se ho ještě žáci 9. ročníků. Projekt byl finančně podpořen z Fondu sportu MěÚ ML částkou 50 000,- Kč pouze pro rok 2019.
 • Pokračovali jsme v projektu „Recyklohraní“ sběr elektroodpadu (drobné spotřebiče, baterie, tonery apod.) – zabezpečuje celoročně Mgr. M. Gersdorfová, projekt byl ukončen v červnu 2020.

 

Výchovné poradenství

  

 • Činnost výchovné poradkyně J. Klečkové
  • Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi:
 • konzultace problémů s učiteli (průběžně), vedení jednání výchovných komisí na 1. stupni;
 • tvorba a konzultace individuálních učebních plánů s učiteli a rodiči (při zavádění, změnách
  a hodnocení plánů), konzultace s asistentkami pedagoga,  metodikem prevence apod;
 • zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP v Karlových Varech, Tachově a Plzni a SPC Mar.Lázně,  konzultace s psychologem a speciálním pedagogem, pracovníkem SVP;

p. Mgr. Havlíčkovou a dětskou psychiatrií – MUDr.Matička a Mgr. Karchňák, SPC Mgr. Svobodovou, PPP – Mgr. Jitkou Zímovou.

 • Vzdělávání a spolupráce s dalšími školami a p. Tormovou z KVK, neziskovými organizacemi:
 • účast na MAP, konference Fraus – MS Teams, nové učebnice a směry ve výuce, konzultace s Mgr. Tauschkovou, Mgr. Sahánkovou týkající se výuky  žákyně s LMP, konzultace v ZŠ Vítězství, příprava a realizace na výuky s 2. pedagogem ve třídě 5. A, tandemová výuka;
 • spolupráce s neziskovými organizacemi, Kotec a nízkoprahovým centrem a centrem podpory rodiny a žáky ohroženými školním neúspěchem.
 • Práce v Žákovském parlamentu:
 • Vedení žáků ŽK společně s Pavlínou Špiříkovou, zajištění komunikace s vedením školy, zajištění celoškolní akce ve spolupráci s Charitou ČR – Tříkrálová sbírka, školní trh, organizace T- mobile olympijského běhu – přesunuto na září – zajištěno pro 200 žáků
 • akce „72 hodin“ ve spolupráci s p.ředitelkou a p. starostou Martinem Kalinou a zahradnictvím  Drmoul.
 • Práce s talentovanou žákyní, spolupráce s nadací, projekty:
 • zapojení do projektu „Návštěva u Barborky“a následná nominace na celostátní vyhlášení ceny Gratias Tibi do pražské Lucerny ( bude natáčeno ČT 1) – přesunuto na září 2020, organizace exkurze 5. ročníků na skládce EKODEPON Černošín apod.;
 • příprava talentované žákyně na příjímací řízení na prestižní gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy, úspěšné přijetí žákyně do primy a zpracování a odeslání žádosti o stipendium Nadaci Petra a Renáty  Kellnerových a spolupráce s paní Štětkovou, příprava návštěvy
  a následného podpisu smlouvy v rodině o zaplacení stipendia v plné výši;
 • v  době uzavření škol konzultace s rodiči žáků s problematickým přístupem k online výuce, pomoc při řešení vztahových krizí v rodině, spolupráce s dalšími odborníky
  a organizací Člověk v tísni.
 • Činnost výchovně poradkyně J. Sahánkové
 • Kariérové poradenství
 • Veškeré práce probíhaly v souladu s plánem VP pro tento školní rok až do uzavření školy;
 • pravidelně se uskutečňovala individuální i skupinová setkání převážně vycházejících žáků;
 • začátkem školního roku proběhly vyjednané besedy na ÚP Cheb na pobočce v ML se žáky
  9. a 8. tříd;
 • konzultace s rodiči a řešení přihlášek na USŠ s talentovou zkouškou;
 • v listopadu 2019 proběhlo tradiční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ v regionu, na které se dostavili zástupci ze sedmi středních škol;
 • během listopadu a prosince probíhalo testování COMDI na profiorientaci žáků 9. ročníků
  a jejich následné individuální interpretace, celkem se zúčastnilo 26 žáků z 9. tříd;
 • v lednu 2020 se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče zájemců o víceleté gymnázium;
 • vycházející žáci byli průběžně informováni o akcích a DOD  středních škol v regionu;
 • příprava a kontrola přihlášek k tisku, vyplňování Zápisových lístků a jejich následné vydávání;
 • celoročně probíhaly individuální konzultace s žáky a jejich rodiči k volbě dalšího vzdělávání;
 • zpracování přehledu rozmístění žáků konajících přijímací zkoušky.
 • Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD apod.:
 • poradenství žákům s podpůrnými opatřeními;
 • konzultace při tvorbě IVP.
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků:
 • průběžně kromě toho jsem se účastnila jednání a výchovných komisí, na kterých se řešily výukové i výchovné problémy žáků hlavně 2. stupně a hledaly se cesty k jejich nápravě.
 • Účast na akcích, které souvisely s prací VP:
 • Setkání výchovných poradců – gymnázium Cheb a gymnázium Sokolov, Skupinové poradenství, Tvorba IVP, apod.

Letošní přijímací řízení bude probíhat i během letních prázdnin, proto zřejmě nebude možné dokončit přehled rozmístění žáků do konce školního roku. Tento přehled je zatím ve fázi rozpracování.

 

G.

údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

1.Společná školení:

V průběhu školního roku byla zorganizována školení pro většinu pedagogického sboru, některá byla i dvoudenní. Jednalo se o školení:

Datum

Název

Účastníci

27. 8. 2019

GDPR  (Mgr. Jana Čížková)

38  - učitelů, vychovatelů a AP včetně vedení školy

29. 10. 2019

Kurz sebeobrany

34 - učitelů, vychovatelů a AP včetně vedení školy

30. 10. 2019

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů a práve v týmu  (Mgr. I. Tvrdoňová - PPP KV)

34 - učitelů, vychovatelů a AP včetně vedení školy

1. 4.  – 26. 5. 2020 (v době uzavření školy)

Kurz Google Suite „Učme se učit na dálku“  (Mgr. Milan Šatra – krajský metodik ICT)

15 – učitelů včetně ZŘŠ 2. stupně

29. 6.  – 30. 6. 2020

Využití tabletů při výuce (Mgr. Milan Šatra – krajský metodik ICT)

40 učitelů, vychovatelů a AP včetně vedení školy

2. Další začleněni do DVPP:

 • průběžné vzdělávání - získávání akreditovaných certifikátů v oblasti
 • zvyšování informační gramotnosti – společná školení, popř. individuálně - Karlovy Vary, Plzeň, Praha -  v rámci nabídky DVPP
 • spolupráce a aktivity v rámci školení MAP – projekt „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“ - práce v pracovních skupinách MAP:
  • řídící výbor             Preňková, M.Gersdorfová, F.Jauris
  • předškolní vzdělávání Gersdorfová
  • regionální identita Kučavová, H. Kozicová Kávová
  • rovné příležitosti Matysová, J. Klečková, V. Krystyníková
  • matematická gramotnost Preňková, H. Vithová
  • čtenářská gramotnost Matějková, J. Sahánková, J. Wenzlová
  • místní lídři Staňková
 • dle zájmů pedagogů a potřeb školy:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků obsahovalo témata, která si vybírali podle svého zájmu a aprobace, popř. podle potřeby školy. V době uzavření školy probíhala školení formou videokonferencí.

Vedení školy se zúčastnilo přednášek a seminářů, které jsou důležité pro provedení dokumentace, pro management školy, pro kontrolní činnost a ke znalosti pracovněprávních vztahů.

Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení i k získání akreditovaných certifikátů a další odborná školení na akcích pořádaných Karlovarským krajem, Plzeňským krajem, MAP, v rámci Šablon II a dalšími organizacemi:

Přehled dalšího vzdělávání je uveden v tabulce:

Datum

Název

Účastníci

28. 8. 2019

Školení k bezpečnému používání strojů v nových školních dílnách

2 – učitelé pracovních činností

3. 9. 2019

Nápadník učitele dílen

1 – učitel pracovních činností

5. 9. 2019

MAP – matematická gramotnost - v průběhu školního roku proběhla 3 setkání

5 – učitelů včetně zástupce 2. stupně či ředitel školy na 1. Setkání, pravidelně 2 učitelé

12. 9. 2019

MAP – Řídící výbor - v průběhu školního roku proběhla 3 setkání

3  - učitelé včetně ředitel školy

17. 9. 2019

MAP – regionální identita – v průběhu školního roku proběhlo 5 setkání

3 – učitelé 1. stupně včetně zástupce 2. stupně

19. 9. 2019

MAP – rovné příležitosti - v průběhu školního roku proběhla 3 setkání

3 – učitelé 1.stupně včetně zástupce 1. stupně

18. 9. 2019

MAP – čtenářská gramotnost - v průběhu školního roku proběhla 4 setkání

3 – učitelé 1. stupně, dne 4. 5. 2020 + 1 učitel 1. stupně

20. 9. 2019

MAP – knižní veletrh – Svět knihy

3 – učitelé včetně zástupce 2. stupně

2. 10. 2019

Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu

1 – učitel zeměpisu

4. 10. 2019

Šablony II – Digitální fotografie I.

2 vychovatelky školní družiny

9. 10. 2019

Setkání ICT Chebsko - v průběhu školního roku proběhla 3 setkání

2 – učitelé ICT

11. 10. 2019

Šablony II – Digitální fotografie II.

2 vychovatelky školní družiny

11. 10. 2019

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

1 – učitel hudební výchovy

14. 10. 2019

Setkání výchovných poradců Cheb

1 – výchovný poradce

22. 10. 2019

Setkání výchovných poradců Sokolov

1 – výchovný poradce

23. 10. 2019

Roadshow pro školy

2 – učitelé ICT

24. 10. 2019

Setkání metodiků prevence, výchovných poradců a OSPODu Mariánské Lázně

3 – školní metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy

25. 10. 2019

MAP – „Jak na školní inspekci“

2 – zástupce 2. stupně a ředitele školy

29. 10. 2019

Workshop pro výchovné a kariérní poradce

1 - výchovný poradce

1. 11. 2019

Šablony II – Digitální fotografie III.

2  - vychovatelky školní družiny

14. 11. 2019

Internetem bezpečně

1 – učitel 1. stupně

28. 11. 2019

Šablony II – Osobnostní rozvoj, deskové hry

1 – vychovatelka školní družiny

11. 12. 2019

MAP -  Hry s dechem a hlasem jako cesta k sebepoznání, komunikaci, hlasovému a duševnímu zdraví

1 – učitelka 1. stupně

11. 12. 2019

Kariérové poradenství – skupinové poradenství v Karlovarském kraji

1 – výchovný poradce

17. 12. 2019

Caliditas – bezpečně na internetu

2 – školní metodik prevence a AP

15. 1. 2020

IVP pro žáky s minimálními výstupy, práce AP

12 – 3 učitelé 1. tříd a 3 učitelé 4. ročníku, 4 učitelé 2. stupně, 2 asistenti pedagoga

17. 1. – 18. 1. 2020

Bakaláři – dvoudenní školení

1 – učitel ICT

22. 1. 2020

MAP - Centrum stavitelského dědictví Plasy (Regionální identita)

2 – učitel dějepisu a zástupce 2. stupně

22. 1. 2020

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

1 – učitel hudební výchovy

23. 1. 2020

Pohled do zrcadla – „Stůj rovně bez bolesti“

2 - učitelé

29. 1. 2020

Školení ICT - Aš

1 – učitel ICT

30. 1. 2020

Barevné folie jako podpůrná opatření při nápravách čtení

1 – učitel speciálně pedagogické péče

6. 2. 2020

MAP – „Společně do školy“ – příprava v na společná setkání s dětmi MŠ a jejich rodiči od 3. 3. 2020

5  - učitelů 1. stupně

17. 2. 2020

Setkání okresních metodiků prevence – PPP Cheb

1 – školní metodik prevence

20. 2. 2020

Šablony II – Řízení a monitoring projektů Šablony II v praxi

2 – zástupce 1. stupně
( a ekonom)

20. 2. 2020

Mimořádně nadaní žáci - Cheb

1 – učitelka 1. stupně

3. 3. 2020

MAP – „Společně do školy“ - v průběhu školního roku proběhla 3 setkání s dětmi MŠ a jejich rodiči

5  - učitelů 1. stupně

10. 3. 2020

Konference a školení FRAUZ

3 – učitel 1. stupně a 2 učitelé 2. stupně

7. 4. – 8. 4. 2020

Bakaláři – „webinář online“

1 – učitel ICT

14. 4. a 17. 4. 2020

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. Ročník

1 – učitel 1. stupně

13. 5. 2020

Microbity – GOAML Mariánské Lázně

1 – učitel ICT

27. 5. 2020

Programování – GOAML Mariánské Lázně

1 – učitel ICT

17. 6. 2020

Grafika – GOAML Mariánské Lázně

1 – učitel ICT

17. 6. 2020

MAP – „Společně do školy“ – příprava letního tábora v době hlavních prázdnin

5  - učitelů 1. stupně 

25. 6. a 26. 6. 2020 

MAP – závěrečné schůzky

 učitelé a vedení školy

26. 6. 2020

Metodika práce asistenta pedagoga

4 – asistenti pedagoga

15. 8. – 22. 8. 2020

Letní dílna hudební výchovy Mělník

1 – učitel hudební výchovy

 

 • lektorská činnost
 • průběžně - školení vlastních zaměstnanců školy - Bakalář - (V. Kučavová, M. Habal);
 • v rámci celoměstské aktivity pro děti z MŠ a jejich rodiče „Společně do školy“ (MAP) – M. Gerzdorfová, M. Karenovičová, J. Klečková, H. Kozicová Kávová, H. Vithová - jedna pracovní skupina ze tří se uskutečnila v naší škole, setkání byla zahájena 3. března 2020 (bylo naplánováno celkem 6 setkání s rodiči a dětmi pod vedením zkušených pedagogů nejen z naší školy).
 • metodická činnost – byla poznamenána pandemií Covid 19
 • organizování okresních soutěží i krajských soutěží, zabezpečování po metodické stránce – recitace, dějepis (OK i KK), konverzace v anglickém jazyce „Angličtina nás baví“, sportovní soutěže – V. Kučavová, I. Jelínková, O. Vodičková;
 • pedagogičtí pracovníci – členové porot okresních i krajských soutěží (dějepis, angličtina, sportovní soutěže – V. Kučavová, I. Jelínková, O. Vodičková).

H.

údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Uzavřením škol v březnu 2020 v souvislosti s výskytem Coronaviru neproběhlo mnoho naplánovaných akcí, aktivit a ani prezentace školy na veřejnosti.

 

1. Zájmová činnost

 • Aktivity školní družiny

Dalšímu respektování zájmu žáků se podřídily zájmové kroužky ve školní družině:

ŠD ve školním roce  2019/2020 nabízela zájmové kroužky:

 • "Šikovné ruce" 00 – 16.00 pondělí Ž. Kucmerová                                                                                           
 • „Všekutílek“ 00 – 16.00 úterý                M. Mašlonková
 • Sportovní hry (tělocvična) 00 – 16.00  středa              I. Průchová

Do kroužků se zapojilo 46 žáků. Dále žáci v rámci činnosti ŠD navštívili 34 akcí, při kterých se vystřídalo celkem 814 účastníků. Pro žáky byl připraven bohatý program - Divadlo z bedny – 2x za rok, Drakiáda, Bramboriáda, Mikulášské odpoledne, Vánoční posezení – zvyky, Vánoční zastavení s Pramenem Mnichov, Karneval s panem Pohodou a tombolou, CHKO – zvířata v zimě, Návštěva knihovny atd.

            Pro žáky byl připraven bohatý program na celý rok. Opět jsme do něj zařadili poznávání našeho města a přírody kolem nás. Čerpali jsme z celoroční hry „Městečko“, „Rok v přírodě“, „Bublinky“ a „Ahoj, Česko“, které vychází v časopisu Pastelka. Cílem bylo, aby žáci poznávali důležitá místa v našem městě a okolí. Též se naučili vnímat přírodu kolem sebe. Co kdy kvete a roste. Navštívili jsme Poštu, Lékárnu, Plochou dráhu, Městskou tržnici – Vánoční trhy atd.  Vyráběli jsme různé věci z papíru, ze sádry – figurky, srdíčka, dekorovali a odlévali mýdlo, zapékali a barvili trička, vařili, vázičky z toaletního papíru, motali bambulky, ozdobné skleničky atd. Při vycházkách jsme poznávali naše okolí.

Naše ŠD také spolupracovala se ŠD v ZŠ JIH ML (akce pro 1. třídy - Jen krok k barevné pohádce, pro 2.a 3. třídy – Jaký jsi čtenář? – jen místní kolo. Více akcí se nekonalo z důvodu uzavření školy.

 • Další zájmové útvary nabízela škola:

Moderní gymnastika pro dívky 1. – 9. ročníku – vede O. Vodičková

Škola podporuje činnosti GSK – Gymnastického sportovního klubu, který trvale vykazuje výsledky na republikové úrovni.

 • Pokračujeme ve spolupráci s přilehlým MěDDM Dráček a také se ZUŠ F. Chopina. Žáci školy navštěvují kroužky pořádané Dráčkem. Na pobočce školy probíhala již tradičně výuka žáků prvních a druhých ročníků - základy teorie, hra na zobcovou flétnu Zákonní zástupci této služby využívali a hodnotili náš přístup velmi pozitivně.

                                                                                         

2. Projekty a významné akce školy

 • „Elektřina – nedílná součást našich životů“– dne 20. 9. 2019, projekt 1. stupně v souvislosti   s odstávkou elektrického proudu ve škole – hravou formou žáci řešili využívání el. proudu, zdroje, závislost na něm apod.;
 • „Pohádkový týden“ na 1. stupni – učitelé zorganizovali pro své žáky týdenní aktivity od 21. do 25. 10. 2019 naplněné pohádkami, na konci týdne v pátek se žáci 1. až 3. tříd zúčastnili divadelního představení „Spící zámek“;
 • „Dobrodružná noc ve škole“ – 24. 10. a 31. 10. 2019 žáci 9. ročníku připravili dobrodružnou noc pro žáky V.A a V.C;
 • „Lidice 21. století“ –  organizovala D. Čížková;
 •  „Zpívání na kolonádě“ dne 3. 12. 2019 – pravidelná akce v rámci „Vánočních trhů“ –zpěv vánočních koled (pěvecký sbor a žáci 1. stupně) – M. Karenovičová (vedoucí pěveckého sboru) a třídní učitelé, M. Karenovičová spolupráce s pěveckým sborem z Lázní Kynžvart – např. Koncert tří generací Lázně Kynžvart – 21. 12. 2019;
 •  „Vánoční zastavení“- od 3. 12. do 5. 12. 2019 – předvánoční akce v prostorách školy, které ve spolupráci se školou pořádá Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově u Mariánských Lázní „Pramen“; 
 • „Vánoční trhy“ a „Bazar Hraček“ a vystoupení pěveckého sboru – dne 11. 12. 2019, akce celé školy proběhla v tělocvičně a byla určena pro rodiče žáků; výtěžek z bazaru podpořil psí útulek;
 • „Vánoční vystoupení moderní gymnastiky“ – dne 15. 12. 2019 v tělocvičně gymnázia a obchodní akademie, organizovala trenérka a paní učitelka O. Vodičková;
 • „Vánoční školní jarmark“ – dne 15. 12. 2019, žáci prezentovali na kolonádě své výrobky; organizovali – J. Klečková, H. Vithová, T. Zeithammel;
 • „Vánoční vybíjená“ – 18. 12. 2019, akce žákovského parlamentu pro žáky 2. stupně, organizovali – O. Vodičková, F. Jauris;
 • „Jezdíme do divadla“ účast na divadelním předplatné Západočeského divadla v Chebu – 13 žáků, 4x ročně – organizovala B. Milfaitová;
 • „Novoroční sudoku“ – koncem ledna 2020 organizovala V. Kučavová pro žáky 2. – 9. tříd ve třech kategoriích, deset z každé se mělo utkat se soutěžícími ze ZŠ JIH – neproběhlo vzhledem k uzavření škol;
 • „Stop násilí“ – (pouze  9. třídy) – preventivní projekt uskutečňovaný za finanční podpory       

               ve výši 50 tis. Kč z dotace Města Mariánské Lázně, bude ukončen v prosinci 2019;

 •  „Tříkrálová sbírka“ – od 6. 1. – 12. 1. 2020, organizovala J. Klečková ve spolupráci s charitou, do akce se zapojilo 24 žáků;
 • „Recyklohraní“ – (celoroční) - sběr elektroodpadu a baterií;
 • „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – pokračování projektu;
 • „Společně do školy“ - celoměstský projekt v rámci aktivit MAP - spoluúčast  celkem 5 pedagogů;
 • „Slavnostní rozloučení s 9. ročníky“ – dne 25. 6. 2020 proběhlo slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů absolventů školy s ohledem na pandemii bez přítomnosti zákonných zástupců. Ocenění ředitelky školy získali: Tomáš Levora (IX.A) a Barbora Bělová (IX.B).

3. Mezinárodní projekty:

 

a) Evropský den jazyků“26. 9. 2019 – aktivita vyučující Aj – I. Ledererová – proběhla beseda s rodilou mluvčí v 5. ročníku, nástěnka – „Jak se mluví v Evropě“ a seznamování s anglickou, německou a ruskou literaturou, seznámení s rozvrstvením jazyků v Evropě - vyučující českého jazyka a literatury.

b) „Němčina nekouše“ -  15. 11. 2019 - projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem – netradiční pojetí výuky jazyka

c) Putovní výstava "30 let od otevření hranice" únor 2020, organizovaly D. Čížková a V. Kučavová, akce byla pro žáky i učitele velice zajímavá a přínosná:

 • 20 žáků  7. - 9. tříd + D. Čížková a V. Kučavová: společně s jednou dívčí třídou z  Waldsassenu  - návštěva muzea ve Třech Sekerách ( bývalá pohraniční rota), kde se dozvěděli, jak byla hranice střežena, o falešné hranici, kdy si lidé mysleli, že už jsou v cizině, prohlédli si vybavení - prohlídka byla překládána do němčiny;
 •  Návštěva muzea v Mähringu
 • 2x navštívilo šest žáků s D. Čížkovou  muzeum v Bernau, kde proběhlo natáčení videopohlednic s pamětníky života před a po otevření hranice (2 české a 2 německé) a následně jejích sestřih a úpravy s profesionálními novináři;
 • Dále mělo proběhnout otevření výstavy nejprve v muzeu v Mähringu a potom v Mariánských Lázních, kterého se měli zúčastnit opět všichni žáci - vzhledem k pandemii Covid 19  byla tato část odložena.

           

4. Soutěže a olympiády

V průběhu školního roku jsme se zúčastňovali soutěží, které proběhly do uzavření škol, tj. do 11. března 2020.

Tradičně se škola zapojuje do téměř všech vyhlášených soutěží – okrskem, okresem i mimo regionálních soutěží (výtvarné, literární, dějepisné, sportovní, umělecké, apod.)

Ve škole proběhla základní kola olympiád – biologické, matematické, fyzikální, chemické, zeměpisné, dějepisné, z českého jazyka, z anglického jazyka. Dále proběhly soutěže – Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Přírodovědný klokan, Sudoku apod.

 

Přehled nejúspěšnějších předmětových a sportovních soutěží ve školním roce 2019/2020

 

Prezentace školy v rámci soutěží  a olympiád:

 

Uváděny pouze soutěže, kde se žáci umístili v krajských nebo v celostátních kolech (i s mezinárodní účastí)

„Komenský a my“ - 18.ročník

Do soutěže byly zaslány  tři soutěžní práce, do finále bylo vybráno 20 nejlepších, z toho 2 naši žáci

Žáky připravovala:  Mgr. Běluše Milfaitová (obdržela Cenu pedagoga),

Naše škola se zúčastnila celostátního kola již potřinácté

Celostátní finále v Brandýse nad Orlicí:

Aneta  Šedivá (1. místo) a Tomáš Pospíšil (2. místo) - postoupili do finále, které se uskutečnilo
až 1. října 2020

„Vivat páni Edisoni! 2019“

organizovala Galerie výtvarného umění v Chebu

Výtvarná soutěž – vybraní žáci 6.,8. a 9. ročníků

Žáky připravovala:  Mgr. Běluše Milfaitová,  Mgr. Božena Staňková

V kategorii 13 – 15 let – 2. místo Eliška Jungová (VIII.B)

„Lidice pro 21. století“

Soutěž „Lidice pro 21. století“ – tradiční soutěž a aktivita školy

Soutěž na úrovni ZŠ proběhla, bez dalšího postupu

Finále neproběhlo

Žáky připravovala:

Mgr. Dana Čížková

Dějepisná olympiáda

Školního kole se zúčastnilo celkem 10 žáků, z toho 4 úspěšní řešitelé

Okresního kola se zúčastnili 3 žáci  - T. Levora IX.A, P. Hladík IX.B, J. Hornák IX.A,  nejúspěšnější žák  Tomáš Levora (9.A) zvítězil s převahou v okresním kole, postoupil do KK, které se již neuskutečnilo

Žáka připravovala:

Mgr. Dana Čížková

Olympiáda z českého jazyka

Školního kole se zúčastnilo celkem 22 žáků, z toho 10 úspěšných řešitelů

OK – Petra Butorová IX.A, Aneta Šedivá VIII.A,

Logická olympiáda 2019- 20

Účast -  žáci 1. stupně – 21/ 4 úspěšní řešitelé

Žáci 2. stupně – 7/ žádný úspěšný řešitel

Do KK postoupili 4 žáci: nejúspěšnější Anna Nováková V.A  – 20. místo, Eliška Soukupová V.A, Lenka Veselá V.C,  Mael Mikyska III.C,

Přírodovědný klokan

Účast 26 žáků

Nejúspěšnější  ve školním kole Jakub Říha IX.A

Matematická olympiáda

Školní kolo – kat. 5. tříd 25 úspěšných řešitelů, do OK pozváni pouze 2

Kat. 9. tříd – 1 řešitel

Anna Nováková – 12. místo

Pro všechny úspěšné řešitele proběhla ve škole soutěž s úkoly z kola okresního

Jakub Říha IX.A – bez umístění

 

Pythagoriáda

(celkem 130 žáků)

5. třídy  - 70 žáků/13 úspěšných řešitelů

6. třídy  - 22 žáků/žádný úspěšný řešitel

7. třídy  - 28 žáků/žádný úspěšný řešitel

8. třídy  - 10 žáků/ 1úspěšný řešitel

Nejúspěšnější Tomáš Bolek V.A

Jan Račák VIII.A

Biologická olympiáda

Kategorie žáků 6.-7.tříd – 4/4 úspěšní řešitelé

Kategorie žáků 8.-9.tříd – 6/6 úspěšných řešitelů

Žáky připravovala:

Mgr. Jana Hrubá

ŠK: 1.místo Aleš Rottenborn

        1.místo Jan Rottenborn

OK se již neuskutečnilo

Všichni se zúčastnili on-line kola, které proběhlo v květnu

Olympiáda v Aj

Kategorie žáků 6.-7.tříd – 10/5 úspěšných řešitelů

Kategorie žáků 8.-9.tříd – 12/6 úspěšných řešitelů

Postup do OK: Anežka Vlasáková (VIII.B), Marek Hašek (VII.A), neumístili se na předních místech

„Aj nás baví“

Soutěž tradičně vyhlašovaná pro 1. stupeň ZŠ – žáci 4. a 5. tříd

Ze ŠK postup do OK:

4.třídy/ 3 účastníci

5.třídy/15 účastníků

OK se již neuskutečnilo

 

Organizace:

Mgr. Ivona Jelínková,

 

Zeměpisná olympiáda

Kategorie A: 10 /3 úspěšní řešitelé

Kategorie B:  12 /3 úspěšní řešitelé

Kategorie C:  24//12 úspěšných řešitelů

Žáky připravovali:

Mgr. J. Záhorová, Mgr. M. Vojnovič

OK: David Šrámek VI.A  - 4. místo

OK: Jan Augusta VII.A – nezúčastnil se

OK: Tomáš Levora IX.A – 4. místo

„Novoroční sudoku“

2. –  3.třídy – 22 žáků

4. – 5. Třídy – 40 žáků

2. stupeň – 19 žáků

Nejlepší: Lily Jaurisová

Nejlepší: Pavla Paroubková

Nejlepší:Lucie Burdová

Další kolo se neuskutečnilo

Organizátor soutěže:

Mgr. Věra Kučavová

Moderní gymnastika

Žákyně mají trvale výborné výsledky na krajských i celorepublikových soutěžích, žákyně MG se zapojily při akcích:

Slavnostní otevření KD Marion, Vyhlášení sportovců obce Velká Hleďsebe, Den s moderní gymnastikou, Vánočního vystoupení v GOAML

Žákyně připravovala:

Mgr. Olga Vodičková – byla vyhlášena nejlepším trenérem obce

Malá Hleďsebe

Moderní gymnastika - účast na Mistrovství ČR v MG (všechny žákyně navštěvují MG v rámci školy)

Ema Slepičková (V.B) – 12.místo na MČR, 3.místo v Oblastním přeboru západočeské oblasti ; Adéla Strnadová (VII.B) - 10. místo na MČR, 2. místo v Oblastním přeboru západočeské oblasti;   Charlotte Sléhová (IX.B) – 12. místo  MČR, 2. místo v Oblastním přeboru západočeské oblasti

 Společné skladby:  Tereza Brtníková  (III.C) a Adéla Horníková (II.A.)– Český pohár 9. místo; Karolína Galasová (III.A), Julie Sléhová (III.B)  - Český pohár 11. místo

Účast na soutěžích v rámci AŠSK a MŠMT. Jsme členy AŠSK.

 • Atletika           Atletický čtyřboj          starší dívky – okres – 4.místo

                                                                       starší hoši – okres – 4.místo

                                     Přespolní běh    mladší dívky – okres – 4. místo

                                                            mladší hoši – okres – 2. místo, kraj – 6. místo        

 starší hoši – okres – 5. místo                                    

 • Stolní tenis       mladší  dívky – okres – 3.místo, kraj – 5. místo

             mladší hoši – okres – 4. místo

             starší dívky – okres – 1. místo, kraj – 3. místo

             školu reprezentovaly: Natálie Jungová (IX.B), Nicole Provazníková

             (IX.B), Nikola Kociánová (VIII.A) jako náhradnice – postoupily do celostátní

              kolo, které se neuskutečnilo

             starší hoši – okres – 3. místo

 • Plavání            1. stupeň  - okres – 1. místo, kraj – 3.místo
 • Minibasketbal dívky – okres 1.místo, kraj – 2. místo

                         hoši – okres – 3.místo

 

5. Prezentace v tisku

 

Svou činnost v průběhu roku prezentujeme v tisku – Zpravodaj Mariánské Lázně, příležitostně v Chebském deníku, popř. v televizním okruhu mariánskolázeňském či plzeňském. Také na webových stránkách školy (www.zsusovice.cz).

Do Zpravodaje ML jsme od jeho vzniku zaslali za ZŠ Úšovice více než 200 článků, přispívalo převážně  vedení školy – Mgr. Věra Kučavová a učitelé 1.stupně - Mgr. Jana Wenzlová, Mgr. Jana Sahánková, Mgr. Zdeňka Matějková, Mgr. Jana Klečková, Mgr. Martina Karenovičová, Mgr. Helena Kozicová a další, za 2.stupeň Mgr. Olga Vodičková,  Mgr. Jana Hrubá a Pavlína Špiříková Všem patří  (města.

 

5. Kulturní akce, exkurze, výstavy

 

V průběhu školního roku jsme se zúčastňovali filmových, divadelních, hudebních vystoupení, exkurzí, apod. vždy ve shodě se vzdělávacím programem, přiměřeně věku a zájmu žáků. Na programy byli žáci vždy předem připraveni.

Divadelní představení, besedy, exkurze – např.:

 • „Spící zámek“  - 1. a 3. třídy, 25. 10. 2019, Divadélko Ondřej
 • Chebské divadlo – „Je úchvatná“, „RUR“ – představení v rámci „Jezdíme do divadla“
 • Budny do škol – hudební program, 18. 11. 2019, žáci 2. stupně
 • Techmánie a Planetárium – exkurze, listopad, 42 žáků z 6. tříd
 • Den s technikou – 21. 11. 2019. SPŠ Ostrov, 14 žáků z 9. tříd
 • Mořský svět a Indonézská džungle – 23. 10. 2019, 45 žáků ze 7. a 8. tříd 
 • Memento – beseda, 15. 10. 2019, žáci 8. a 9. tříd
 • „17. listopad – pád železné opony“ – beseda, 5.11. a 8. 11. 2019, žáci 8. a 9. tříd
 • „Po stopách 2. světové války“ – exkurze, 10. 10. 2019, IX.AB
 • „Největší přání“ – filmové představení, žáci 8. a 9. tříd
 • Vývoj telefonů – výstava
 • Eko Cheb – exkurze
 • Terezín – exkurze 10. 10. 2019, 9. ročník
 • „Příběhy našich sousedů“ – výstava 5. 11. 2019
 • Eko -  programy v botanické zahradě Bečov a školním statku Cheb pro žáky budoucích prvních ročníků
 • Exkurze 5. ročníků na skládce EKODEPON Černošín;

I.

údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

                                                                                                                                           

V tomto školním roce nebyla na škole provedena kontrola ČŠI.

 

J.

základní údaje o hospodaření školy

K tomuto bodu jsou přiloženy „Rozbor hospodaření za období leden – prosinec 2019“ a „Rozbor hospodaření za období leden – červen 2020“. Zpráva byla vyhotovena ekonomkou školy M. Vrbskou.

Realizované akce:

Školním rok byl zahájen slavnostním otevřením nově rekonstruovaných školních dílen financovaných z 85 % z IROPu (cca za 14 mil. Kč). V listopadu 2019 byla dokončena „Přístavba nářaďovny u tělocvičny“, kterou financoval zřizovatel.

Pravidelná údržba školy se provádí zejména v době hlavních letních prázdnin. V průběhu roku jsou prováděny nejrůznější drobné opravy, které jsou způsobeny provozem školy. 

V roce 2020 se jednalo zejména o tyto opravy a údržbu budovách školy:

Rekonstrukce sociálního zázemí ŠD od 1. července do 24. srpna 2020 (škola cca 379,5 tis. Kč, zřizovatel 204 tis. Kč); malování – 6 tříd, chodba pobočky, chodba ŠD, opravy malby ve třídách (103,5 tis. Kč); výměna světel ve čtyřech třídách (118,5 tis. Kč); výměna radiátorů na WC ve ŠD (22 tis. Kč); oprava rohu tělocvičny a střechy (28 tis. Kč), opravy ve ŠJ - výměna zárubní a likvidace mokré stěny v suterénu, pozinkování pororoštů, obnova vybavení varny – lednice, mrazák, nádobí (90  tis. Kč).

 

K.

údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se zapojuje do rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, který žádá o finanční prostředky za všechny školy a pak prostředky rozděluje podle příslušných statistických výkazů.

Na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byl vyhlášen rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“, do kterého se škola zapojila.

V tomto školním roce jsme se znovu zapojili do projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropského společenství. Všichni žáci dostávali po celý rok 1x týdně zdarma jeden kus ovoce nebo zeleniny. Odběr plně dotovaného a neochuceného mléka všem žákům 1. stupně zajistil projekt vyhlášený MŠMT „Mléko do škol“. Vloni bylo možné zapojit jen 1. třídy. Oba projekty ve škole organizují: M. Pecherová, L. Ležatková, J. Záhorová pro 2. stupeň.

Jsme zapojeni do školního recyklačního projektu „Recyklohraní“, ve kterém žáci sbírali staré mobilní telefony a baterie. V předchozích letech byl škole udělen Kolektivním systémem ASEKOL Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí spočívá v úspoře vody a snížení produkce nebezpečného odpadu. Projekt skončil 30. června 2020. Garantem projektu byla M. Gersdorfová.

Naše škola byla vybrána ČŠI k „Výběrovému zjišťování výsledků vzdělávání žáků 6. ročníků základních škol" – výsledky budou shrnuty v závěrečné zprávě. Testování bylo provedeno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Naší škole byly určeny testy z matematické gramotnosti. Testování probíhalo od 11. listopadu do 22. listopadu 2019.

 

L.

údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Na 2. stupni si pět učitelů doplňuje požadovanou kvalifikaci studiem, z nichž jeden ukončil VŠ studium chemie v lednu 2020:

Dva učitelé s titulem Bc.:

 • PF UJEP v Ústí nad Labem dokončování studia obor Chemie - Mgr.;
 • PF ZČU Plzeň - dokončování studia obor Informatika – Dějepis – Mgr.;

Tři učitelé se středoškolským vzděláním:

 • UK PedF Praha – obor Speciální pedagogika;
 • UK PedF Praha – obor Pedagogika – Matematika (1. ročník);
 • PF UJEP v Ústí nad Labem – obor Fyzika – matematika (2. ročník)

Jeden učitel 2. stupně studuje na ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická, obor Elekrotechnika
a informatika (1. ročník). Toto studium nevede ke splnění kvalifikačních předpokladů, ale bylo zvoleno dle jeho zájmu.

 

M.

údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V rámci projektu IROP byl realizován jako jediný v regionu projekt „Rekonstrukce školních dílen“, který obsahoval – celkovou rekonstrukci budovy, její vybavení a konektivitu v celém objektu (propojení všech čtyř budov v areálu). Projekt byl uskutečněn za téměř 14 milionů Kč (dotačně velmi výhodný 90% - 10%). Slavnostní otevření dílen bylo uskutečněno 2. 9. 2019 za účasti starosty města Ing. Martina Kaliny, místostarosty Mgr. Miloslava Pelce, bývalé ředitelky PaedDr. Aleny Hálové a nové ředitelky Mgr. Moniky Preňkové a Mariánskolázeňska (dobrovolného svazku obcí), zastoupeného Mgr. Janou Čížkovou.

Učitelé školy včetně vedení jsou zapojeni do projektu „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_147/000107.

Projekt – ŠABLONY II:

 

"ZŠ Úšovice – Šablony II"

Číslo projektu je: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015871

Výše dotace:

ZŠ  1 657 291,00  Kč

ŠD    340 324,00  Kč

Naplánované aktivity projektu:

·            Školní kariérové poradenství

·            DVPP

·            Vzdělávání ped. sboru

·            Tandemová výuka

·            ICT do výuky

·            ICT ve vzdělání

·            Doučování žáků ohrožených neúspěchem

·            Projektový den ve škole

·            Projektový den mimo školu

·            Komunitní osvětová setkání

·          Školní psycholog

·          Kroužky ŠD

Realizace projektu

1. 9. 2019 – 31. 12. 2021, původní konec projektu
31. 8. 2021 byl změněn z důvodu Covid 19

Z projektu škola zakoupila 62 tabletů pro využití při výuce, popř. i při výuce na dálku.

1.        

 

 

N.

údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

V lednu 2019 byla založena Základní odborová organizace při Základní škole Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472. V červenci 2019 byla s bývalou paní ředitelkou A. Hálovou podepsána Kolektivní smlouva. Nová ředitelka školy se zástupci OO projednávala plán dovolených na rok 2020, informovala o rozpočtu školy, plán DVPP a další směrnice.

Dne 6. listopadu 2019 organizovala stávku zaměstnanců školy v rámci celorepublikové stávky odborů.

V rámci města spolupracují žáci a jejich učitelé s penzionem pro seniory, klubem důchodců, se sdružením zdravotně postižených v  těchto zařízeních žáci příležitostně vystupují.

Pokračuje spolupráce na akcích pořádaných MěDDM Dráček M. Lázně – sportovní soutěže a utkání. MěDDM Dráček nabízí rodičům našich žáků možnost volnočasových aktivit. 

Pravidelně spolupracujeme se ZUŠ F. Chopina. S Městskou knihovnou – realizují se pravidelné návštěvy v dětském oddělení, za normálních okolností se účastníme soutěží vyhlašovaných MK „Nekoktám, čtu“, přespávání – Noc s Andersenem, v rámci intervenčního programu se žáky 7. třídy, „Pasování na čtenáře“.

Škola úzce spolupracuje s Dětským domovem Paprsek Mariánské Lázně – návštěvy v jednotlivých skupinách, pravidelná účast na vystoupení dětí z DD v červnu každého roku. V době uzavření školy, docházeli učitelé i asistentka pedagoga doučovat jejich děti přímo do domova.

Dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání jsou zejména:

Město Mariánské Lázně, Městská policie Mariánské Lázně, Policie ČR Mariánské Lázně (dále ML), KRPDŠ, Krajský úřad Karlovarského kraje, Městská knihovna ML, Pedagogicko-psychologická poradna ML, Speciální vzdělávací centrum ML, AŠŠK, sdružení ACET, zahradnictví Drmoul, mateřské školy, Gymnázium a obchodní akademie ML, Hotelová škola ML, Střední průmyslová škola Ostrov, Angličtina nás baví, Úřad práce ML.

Závěr

Za úspěšné zvládnutí všech úkolů je nutné poděkovat nejen všem pedagogům, ale i celému pracovnímu týmu, zejména za toleranci, vstřícnost, pochopení a snahu při řešení každodenních situací a problémů. Poděkování patří zřizovateli za prostředky, které poskytuje na postupné zvelebování školy a školského areálu. V neposlední řadě děkuji předsedkyni školské rady a jejím členům, předsedovi KRPDŠ a všem rodičům. Přeji si, aby se naše škola stala místem přitažlivým pro jejich děti. Příjemným místem pro pedagogy, aby mohli vykonávat svou nelehkou, náročnou a záslužnou práci.

V Mariánské Lázně dne 14. 10. 2020               

Vypracovala:                                                                                Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy

Školská rada schválila dne ………………….

                                                                                   Ivana Králová, předsedkyně školské rady

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.