Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

  • od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH
    od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky VE ŠKOLÁCH

    AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH OD 18. 9. 2020 NAJDETE V ČLÁNKU NÍŽE, NEBO NA https://www.msmt.cz

  • Výročí naší základní školy
    Výročí naší základní školy

    28.8.2020 to bude právě 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato NOVÁ ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

Omlouvání žáků

1)    Rodič je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §50 odst. 1).

2)    Rodič je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti.

3)    Veškeré omluvenky budou zapsány do žákovské knížky s přesným vymezením délky nepřítomnosti.

4)    Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).

5)    O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně.

6)    Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na jeden až pět dní třídním učitelem (popř. zastupujícím učitelem), od šestidenní neúčasti uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).

7)    Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.

8)    V případě nemoci, či jiného důvodu nepřítomnosti ve škole, zákonný zástupce zatelefonuje do školy (tel. 354 62 46 54 – Úšovice) a zanechá vzkaz v kanceláři. Zde je telefonická omluva zaznamenána do zvláštního sešitu a předána příslušným třídním učitelům. Ihned po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu) písemnou omluvu v žákovské knížce.

9)    Žák může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ) .

myfooter   banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.