Předávání Slabikářů v 1. třídách

Když se děti naučí číst slabiky a krátká slova, je vždy důvod k oslavě. Alespoň tak to vidí paní učitelky 1. tříd, které připravily na páteční dopoledne svým prvňáčkům slavnostní předávání Slabikářů. Celého slavnostního programu se zúčastnily najednou nejen obě první třídy, ale také žáci obou pátých tříd, kteří pomáhali svým menším kamarádům splnit tři úkoly potřebné k získání tolik očekávaného Slabikáře. Radost z nové učebnice i ze společné práce byla veliká, stejně jako potěšení z originálních záložek do Slabikáře, které malým prvňáčkům vyrobili „páťáci“. Osvědčená spolupráce, vytvářející přátelské vztahy mezi našimi nejmenšími a jejich většími spolužáky, bude na přání dětí i nadále v průběhu školního roku pokračovat.

J. Wenzlová, J. Sahánková, M. Karenovičová, J. Klečková

Foto zde