Šesťáci na stopě

Předposlední zářijový týden se na Základní škole v Úšovicích konala premiéra! Nešlo ovšem o divadelní kus, ale o naši první zkušenost s adaptačními dny.
       Hlavními aktéry této události se stali všichni  šesťáčci. A náležitě si to užili.
      První den (24. 9. 2019) se pustili do poznávání historického centra Chebu, kde celé dopoledne plnili řadu úkolů, které měly prověřit nejen jejich znalosti, ale také schopnost řešit problémy, spolupracovat, rychle se orientovat, vzájemně se podpořit a pomáhat si. Což zvládli na výbornou. Nakonec za odměnu navštívili hrad, zamávali si z věže a posvačili v příjemné atmosféře na nádvoří. Pak už je čekal odjezd vlakem domů.
     Druhý den (25. 9. 2019 ) byl ovšem mnohem náročnější a děti se pustily do stopovací hry „Honba za vědomostmi“ v přírodním parku u Prelátova pramene. V několika pracovních týmech plnily celkem 10 náročných úkolů, jejichž zadání  musely podle značení vyhledat a následně vyřešit. Bojovaly přitom také s mimořádně  velkou nepřízní počasí a dokonce i s útokem vos, jejichž hnízdo nečekaně objevily u jednoho ze stanovišť.  To vše prověřilo jejich soudržnost a schopnost zdolávat překážky. Příjemné bylo zakončení celé akce v Městském domě dětí a mládeže Dráček, kde se mohli soutěžící i jejich učitelé trochu osušit, zahřát a zahrát si další hry.
      26. 9. se pak všichni zúčastnění shromáždili  v učebně výtvarné výchovy, aby si vyslechli závěrečné zhodnocení celé akce a převzali ceny a diplomy.
      Velké poděkování za organizaci obou adaptačních dní patří paní učitelce Pavlíně Špiříkové a paní učitelce Vandě Krystyníkové, obě měly na zdárném průběhu našeho premiérového „adapťáku“ velký podíl a již od sedmi hodin ráno za nepříjemného deště obětavě připravovaly  celou  trasu. Vydatně jim pomáhaly paní učitelka Běluše Milfaitová a Renata Kreuzová. A mimořádně velký dík patří paní Ireně Bornové,  ředitelce Domu dětí a mládeže Dráček, v němž naši promočení a promrzlí stopaři našli téměř na dvě hodiny příjemný azyl.
        Všem žákům i pedagogům ještě jednou velký dík.
                                                                                        
Vypracovala    B. Milfaitová