Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • ŠKOLA JE AKTUÁLNĚ UZAVŘENA
  ŠKOLA JE AKTUÁLNĚ UZAVŘENA

  Vážení rodičové a přátelé školy,

  na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, se Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně, včetně školní družiny s jídelnou na adrese Školní náměstí 473/5

  uzavírá, a to ode dne 19.02 2021 do 27.02 2021.

  Děkujeme za Vaši pozornost, Město Mariánské Lázně.

  PHDR. VLADIMÍR BERVIDA

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Pro vycházející. Jak letos proběhnou přijímací zkoušky?

Ministerské instrukce

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Dokument Opatření obecné povahy přijimací řizení od ministra Plagy 5.1.2021 

https://koronavirus.edu.cz/files/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni.pdf

 

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč může podat až dvě přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky na SŠ. Ředitel školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek ustoupí.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda bude na své škole vůbec konat přijímací zkoušky či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Ředitelé také budou moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

Termín pro podání přihlášky zůstává zachován na 1. března 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií bude standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

harmonogram prijimaciho rizeni 2021 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 KROK ZA KROKEM

INFORMAČNÍ LETÁK PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ ZŠ A JEJICH RODIČE

Žáci vyplní podklady pro přihlášky a předají VP.

Přihlášky vyplní škola.

Rodiče je odešlou příslušné střední škole.

 

Co dělat před odevzdáním přihlášky - do 1. března


 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu (informace na www.uiv.cz , www.nuov.cz , www.msmt.cz ), zvážit svoje možnosti.
 Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol.
 Poradit se s výchovným poradcem.
 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.ledna
 Odevzdat výchovnému poradci podklady pro vyplnění přihlášek – nejdéle do poloviny února.
 ZŠ předá žákům vyplněné přihlášky.
RODIČE:
 Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol - do 1. března 2021, konzervatoře a umělecké školy do 30.listopadu 2020.
 Žáci obdrží v základní škole zápisový lístek - do 15. března. Ten doma pečlivě uschovejte do doby přijetí na SŠ.

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek

Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit).
 Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvím se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávám sdělení náhradního termínu.

 

V případě přijetí


 Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků zaslat řediteli SŠ zápisový lístek - pro potvrzení nástupu do SŠ.
 Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě střední škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 

V případě nepřijetí


 Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívám se na další možnosti ve 2. kole na internetových stránkách krajského úřadu nebo další
zvolené školy.

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu

 Uchazeč podává v 1. kole PZ 2 přihlášky, na obou jsou uvedeny obě zvolené školy ve stejném pořadí. Uvádí se pouze termín přijímací zkoušky. Termín jednotných testů je pevně stanoven na 12. 04. (druhý termín na 13. 04. 21).
 Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí (doporučeným dopisem nebo osobním předáním).
 Náhradní termín přijímací zkoušky- 12.5. a 13.5. 2021 V případě, že žák vykoná 2 přijímací zkoušky, počítá
se mu právě ten lepší výsledek!!!!!!!!!


Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy;


o Zápisový lístek uchazeč obdrží v základní škole.
o Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.


K odlišnostem v postupu při přijímacím řízení do jiné než denní formy vzdělávání i nástavbového a zkráceného studia nebo k přijímání
do oborů s talentovou zkouškou, které má termínové odlišnosti, se informujte na www.msmt.cz .


Přehledné stránky pro vyhledávání SŠ a oborů: www.infoabsolvent.cz
Využívejte Dnů otevřených dveří, přijímacích zkoušek nanečisto a sledujte aktuální informace SŠ.
Kontakt na výchovnou poradkyni: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

Informace pro zájemce o studium na střední umělecké škole s talentovou zkouškou nebo na sportovním gymnáziu.


přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou je potřebné odevzdat do 30.11. 2020.
V případě zájmu o tyto školy prosím kontaktujte :
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Připraví Vám přihlášku a Zápisový lístek. Individuálně se domluvíte na jejich předání.


 

Informace pro zájemce o studiu na GOAML

Den otevřených dveří
pá                      4. 12. 2020          14:00 – 18:00
so                       5. 12. 2020         8 :30 – 12:00
 

přijímací zkoušky NANEČISTO  so               23. 1. 2021            8:30
přijímací zkoušky – čtyřleté obory po, út         12. 4. 2021, 13. 4. 2021
přijímací zkoušky – osmileté gymnázium  st, čt          14. 4. 2021, 15. 4. 2021
přijímací zkoušky – náhradní termíny pro všechny obory   st, čt          12. 5. 2021, 13. 5. 2021


 

 

 

obdobně postupujte při přestupu z 5.třídy na gymnázium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 KROK ZA KROKEM INFORMAČNÍ LETÁK PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKŮ ZŠ A JEJICH RODIČE


Žáci vyplní podklady pro přihlášky a předají VP. Přihlášky vyplní škola. Rodiče je odešlou příslušné střední škole.

Co dělat před odevzdáním přihlášky - do 1. března
 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o
školách na internetu (informace na www.uiv.cz , www.nuov.cz , www.msmt.cz ), zvážit svoje možnosti.
 Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol.
 Poradit se s výchovným poradcem.
 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.ledna
 Odevzdat výchovnému poradci podklady pro vyplnění přihlášek – nejdéle do poloviny února.
 ZŠ předá žákům vyplněné přihlášky.

RODIČE:
 Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol - do 1. března 2021.
 Žáci obdrží v základní škole zápisový lístek - do 15. března. Ten doma pečlivě uschovejte do doby přijetí na SŠ. Co dělat do doby přijímacích zkoušek


Co dělat po přijímacích zkouškách – po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
 Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit).
 Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvím se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávám sdělení náhradního termínu.
V případě přijetí
 Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků zaslat řediteli SŠ zápisový lístek - pro potvrzení nástupu do SŠ.
 Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě střední škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.


V případě nepřijetí
 Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívám se na další možnosti ve 2. kole na internetových stránkách krajského úřadu nebo další
zvolené školy.

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu

 Uchazeč MŮŽE PODAT v 1. kole PZ 2 přihlášky, na obou jsou uvedeny obě zvolené školy ve stejném pořadí. Uvádí se pouze přijímací zkoušky. Termín jednotných testů je pevně stanoven na 14. 04. (druhý termín na 15. 04. 21).
 Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí (doporučeným dopisem nebo osobním předáním).
 Náhradní termín přijímací zkoušky- 12.5. a 13.5. 2021 V případě, že žák vykoná 2 přijímací zkoušky, počítá se mu právě ten lepší výsledek!!!!!!!!!

Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; o Zápisový lístek uchazeč obdrží v základní škole.


o Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.