Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE!

  Kompletní informace o organizaci výuky od 19.10. – 23.10.2020: Omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  28.8.2020 to bylo právě 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato NOVÁ ÚŠOVICKÁ ŠKOLA. Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články. 

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

NOVÝ! Přehled online výuky v distančním studiu, rozvrhy, úkoly

 

Přehled online výuky

 

Úkoly pro žáky prezentuje v pondělí do 11 hodin škola v systému bakalářů Domácí úkoly a v google ClassRooms (přihlášení žáka je přes účet přidělený školou). 

 • Škola zaznamenává docházku v distanční výuce. *Novela školského zákona zavedla pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Absence je omlouvána stejně jako prezenční výuka, tj. do 3 dnů sdělte důvod absence. Využijte systém Bakaláři (mimořádně telefonujte třídnímu učiteli)
 • Vede se klasifikace.

 


 

Rozsah výuky

Výuka se skládá z

 • Přímá online činnost (kontakt s učitelem)
 • Individuální práce žáka na úkolech

Celkový čas obou částí by se měl vyrovnat běžné časové dotaci pro daný předmět v týdnu.

 

 


 

PŘEHLED ONLINE VÝUKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (od 19.10.2020 )
 2.stupeň 

*hodiny označené žlutou barvou jsou ONLINE KONTAKTNÍ HODINOU S VYUČUJÍCÍM 

6A6B6c

 

 

 

 

7a7b7c

 

 

 

 

  8a8b

 

 

   

 9a9b 

 

  
 
 
Mimořádné ZMĚNY (absence učitelů):
 
23.10. -  Dana Čížková - informováni žáci - zadáno samostudium
1.stupeň

 1A1B1C

 

 

 

2A2b

 

 

 

 

3A3b3C

 

 

 

 

4a4b 4C

 

 

 

 

5a5b 5c

 

  

 


Mimořádné ZMĚNY (absence učitelů):

zatím bez změn

Další týden 26.10. - 30.10. bude volno

26.10.+27.10. jsou vyhlášeny MŠMT mimořádně jako dny volna


Zapůjčení techniky

- škola disponuje omezeným počtem tabletů, které je po sepsání smlouvy schopna žákům půjčit. Informujte se u třídního učitele, učitelky. 


 Školní družina
 • školní družina je na celé výše uvedené období uzavřena, tj. není zajištěn provoz školní družiny ani během podzimních prázdnin

Asistenti pedagoga

 • pokud Vaše dítě využívá podpory asistenta pedagoga, je Vašemu dítěti k dispozici i během distanční výuky.
 • Doporučujeme se vzájemně zkontaktovat a domluvit si formu podpory. (kontaktujte třídního učitele)

Nelze-li se účastnit online výuky 

Pokud nemáte k dispozici potřebné technické vybavení pro online výuku, domluvte si s vyučujícím daného předmětu způsob zadávání úkolů (nabízí se i možnost, dojít si pro ně v domluvenou dobu do školy - vyzvednout ve schránce školy – zadní vchod)

myfooter   banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.