Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • ŠKOLA JE AKTUÁLNĚ UZAVŘENA
  ŠKOLA JE AKTUÁLNĚ UZAVŘENA

  Vážení rodičové a přátelé školy,

  na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, se Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně, včetně školní družiny s jídelnou na adrese Školní náměstí 473/5

  uzavírá, a to ode dne 19.02 2021 do 27.02 2021.

  Děkujeme za Vaši pozornost, Město Mariánské Lázně.

  PHDR. VLADIMÍR BERVIDA

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Rozvrhy online výuky, mimořádné změny a aktuální informace

Přehled online výuky

 

Úkoly pro žáky prezentuje v pondělí do 11 hodin škola v systému bakalářů Domácí úkoly a v google ClassRooms (přihlášení žáka je přes účet přidělený školou -gapps). 

 • Škola zaznamenává docházku v distanční výuce. *Novela školského zákona zavedla pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Absence je omlouvána stejně jako prezenční výuka, tj. do 3 dnů sdělte důvod absence. Využijte systém Bakaláři (mimořádně telefonujte třídnímu učiteli)
 • Vede se klasifikace.

 


 

Rozsah výuky

Výuka se skládá z

 • Přímá online činnost (kontakt s učitelem)
 • Individuální práce žáka na úkolech

Celkový čas obou částí by se měl vyrovnat běžné časové dotaci pro daný předmět v týdnu. *Podle metodiky MŠMT není v zájmu dětí, aby online činnost měla větší rozsah. 

  


 

PŘEHLED ONLINE VÝUKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
2.stupeň -

*hodiny označené žlutou barvou jsou ONLINE KONTAKTNÍ HODINOU S VYUČUJÍCÍM každý týden

 
RŮŽOVÉ - lichý v běžném kalendáři // MODRÉ - sudý
kalendář online čísla týdnů v prvním sloupci

6A6B6c

 

 

 

 

7a7b7c

 

 

 

 

8a8b

 

 

 

 

9a9b

 

 

 

  

Mimořádné ZMĚNY (absence učitelů):
R.Kreuzová - dne 22.2.

nebude distanční výuka. Ošetřování člena rodiny

 

Mgr.Hrubá J. od 18.2. do odvolání

nebude distanční výuka. Nemoc.

 
 

1.stupeň -

má online distanční výuku dle níže vystavených rozvrhů  

 

3A3b3C

 

 

 

 

obrzek2020-10-300616324b 4C

 

 

 

 

5a5b 5c

 

  

 

1A1B1C

 

 

 

 

2A2b

 

 

 

 

aktualizovány:

 obrázek_2021-02-18_212410.png

 obrázek_2021-02-16_092830.png


Mimořádné ZMĚNY (absence učitelů):
 


DRUŽINA

nefunguje


 

Další sdělení

Asistenti pedagoga

 • pokud Vaše dítě využívá podpory asistenta pedagoga, je Vašemu dítěti k dispozici i během distanční výuky.
 • Doporučujeme se vzájemně zkontaktovat a domluvit si formu podpory. (kontaktujte třídního učitele)

Nelze-li se účastnit online výuky 

Pokud nemáte k dispozici potřebné technické vybavení pro online výuku, domluvte si s vyučujícím daného předmětu způsob zadávání úkolů (nabízí se i možnost, dojít si pro ně v domluvenou dobu do školy - vyzvednout ve schránce školy – zadní vchod)

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.