EU peníze školám


 

Naše škola realizuje projekt:
 

,,EU peníze školám"

Název projektu: OP VK 1.4 70997543

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3470

Cílem projektu je prostřednicvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky. Snížení výskytu rizikového chování žáků ZŠ bude podpořeno zavedením programu primární prevence.

Harmonogram projektu:
1.1.2012 - 1.9.2014