Recyklohraní

Recyklohraní

Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do projektu „Recyklohraní“.
Tento projekt je zaměřen na ekologickou likvidaci elektrodpadu.
Proto ve škole shromažďujeme použité baterie, vysloužilé drobné elektrospotřebiče a v době před odvozem mohou děti a rodiče přivézt i větší spotřebiče, hlavně televize, monitory apod.
Za odevzdaný elektroodpad získává škola body, za které si pak můžeme vybrat věci z nabídky školních pomůcek. Zatím jsme si koupili stopky a flashdisky pro ekologické projekty.
Ve škole třídíme i ostatní odpad. Že mají děti zájem o čistší svět, svědčí i jejich práce. Na snímku je nejlepších pět prací soutěže EKO – VÝZVA