Jídelníček

                                 
  OZNÁMENÍ   ŠKOLNÍ  JÍDELNY 
 
1. ODHLÁŠKY NA OBĚDY ve školním roce 2019/20  budou
přijímány do 19. 6. 2020 (tj. pátek) do 8.00 hod.
Jedná se hlavně o dny od pondělí 22. 6. do pátku 26. 6. 2020
(tj. do dne, kdy budou žáci dostávat vysvědčení) 
2. Přeplatky za stravné budou vráceny na účet v měsíci červnu - červenci 2020.
3. PŘIHLÁŠKY na stravné na rok 2020/2021 mohou žáci nebo rodiče
podávat již od 17. 8. 2020 ve ŠJ (zadní vchod) od 8.00 - 12.00 nebo si telefonicky
dohodnout čas na tel. 354 623 557
Vyplněnou Přihlášku na stravování s datem, od kdy bude dítě chodit na obědy, je možné poslat
i emailem: jidelna@zsml2.cz .
Přihláška na stravování je ke stažení na www.zsusovice.cz nebo k vyzvednutí ve školní jídelně.
 
     CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2020

 

ŽÁCI  6 – 10 LET     21,- KČ

ŽÁCI  11 – 14 LET   24,- KČ

ŽÁCI 15 A více let   28,- KČ

DOSPĚLÍ                   35,- KČ

 
 
 

Školní jídelna přeje všem krásné prázdniny