Předávání vysvědčení – harmonogram


      Vysvědčení se bude předávat v pátek v kmenových třídách v časovém harmonogramu (žáci, kteří doposud nenavštívili školu musí přinést čestné prohlášení). Vysvědčení je možné předávat venku – třídní učitel informuje.


Třída Sraz před školou Vchod / schodiště
I.A 07:50 P
I.B 08:00 P
II.A 08:20 P
II.B 08:10 P
II.C 07:50 Z/A
III.A 07:50 H/B
III.B 08:25 H/B
III.C 08:10 H/B
IV.A 08:10 Z/A
IV.B 08:25 Z/A
IV.C 08:40 H/B
V.A 08:40 Z/A
V.B 08:55 H/B
V.C 08:55 Z/A
VI.A 09:10 Z/A
VI.B 09:20 H/B
VI.C 09:30 Z/A
VII.A 09:10 Z/A
VII.B 09:20 H/B
VIII.A 09:10 Z/A
VIII.B 09:20 H/B
 
Obědy se budou vydávat: 10:00 I. stupeň
                                          11:00 II. stupeň