ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 24 školského zákona z organizačních
 a technických důvodů na dny 26. 6.,  29. 6. a 30. 6. 2020

ředitelské volno pro žáky  9. ročníků.
Žákům bude předáno vysvědčení dne 25. června 2020.

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 24 školského zákona z organizačních
 a technických důvodů na dny 29. 6. a 30. 6. 2020

ředitelské volno pro žáky 1. - 8. ročníků

Pokyny k vydání vysvědčení pro žáky 1. až 8. tříd dne 26. června budou zveřejněny na webových stránkách školy.