Domácí výuka

Výuka na dálku

 Vážení rodiče,
distanční výuka je nová jak pro vás a vaše děti, tak i pro nás učitele. Všichni se ji za pochodu učíme a snažíme se o optimální podobu, z tohoto důvodu, prosím, buďme k sobě tolerantní. 
Jsme rádi, že s námi aktivně spolupracujete a komunikujete. Snažíme se reagovat na vaše připomínky a podněty.
Cílem v této nelehké době je zjednodušit systém komunikace mezi rodiči, žáky a školou.
 

 • Veškeré informace na týden(úlohy, učivo, výpisky) najdete vždy v ÚTERÝ na webu školy (Domácí úkoly = Domácí výuka)
  a přesná kopie znění informací na týden bude v Komens v Bakalářích.
 • Z  důvodu nízké vytíženosti nebudou dále využívány -  veřejné Dokumenty v Bakalářích, nástěnka a domácí úkoly v třídnici Bakalářů.
 • V případě, že vyučující využívá online výuku, bude mít na webových stránkách všechny úlohy, učivo a výpisky.
 • Pro další týdny se vynechají předměty: VV, PČ, HV, TV.
 • Jednou za 14 dní budou zadány úlohy z těchto předmětů: VZ, VO, INF, druhý cizí jazyk.
 • Výrazně bude sníženo probírání nové látky.
 • Hodnocení – na doporučení MŠMT bude při hodnocení používáno spíše slovní hodnocení, pochvala. Pokud žák nebude schopen odevzdat práci včas, je nutné domluvit se s vyučujícím na prodloužení času k vypracování. Pokud vyučující bude hodnotit známkou, tak maximálně stupněm chvalitebný.
 • Při přijímání vypracovaných úkolů budeme využívat – pracovní mail (prijmeni@zsusovice.cz), Komens. Také můžete vypracované úlohy vhodit do poštovní schránky školy. V případě, že budete požadovat jiný způsob odesílání, je nutné se individuálně domluvit s vyučujícím.
 •  

Víme, že i pro vás je tato situace náročná, neboť někteří z vás celý den pracují, a proto si jako škola vážíme vaší spolupráce
a komunikace. S pozdravem

vedení ŽŠ Úšovice