Učební materiály budou na webových stránkách aktualizovány vždy v pondělí na celý týden. Na období 16. – 20. 3. 2020 zadáme úkoly v průběhu pondělí a úterý.

Možnost konzultací (žáků i rodičů):
prostřednictvím telefonu a e-mailu pondělí – pátek od 08:00 hodin dle rozvrhu tříd
Komunikace možná i přes Bakaláře, kde bude v třídní knize uvedeno učivo, které by se mělo v daném týdnu probrat.

kontakty na učitele:  příjmení@zsusovice.cz

Doporučení školy:
Žáci si mohou procvičovat učivo také zdarma on-line na stránkách:
nakladatelství Fraus (www.fraus.cz)  
Nová škola (www.ucebnice-online.cz)
www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020