KRAJSKÁ HYGIENIC KÁSTANICE

Vážení,
na doporučení Krajské hygienické stanice Karlovarského Kraje (dále KHS KK) zveřejňujeme leták s pokyny v souvislosti s výskytem koronaviru. Pokud jste o prázdninách cestovali do oblastí s jeho výskytem, obdrželi jste od svého operátora SMS o nutnosti kontaktovat KHS, popř. obvodního lékaře. Předpokládáme, že jste tak učinili.
Pro jistotu zveřejňujeme i odkaz na internetové stránky KHS KK:
http://www.khskv.cz/COVID19.htm
 
                                                                                                                                             Vedení školy