Základní škola Úšovice Mariánské Lázně

ELEKTŘINA – NEDÍLNÁ SOUČÁST NAŠICH ŽIVOTŮ

Dne 20. 9. 2019 proběhla v naší škole ZŠ Úšovice odstávka elektřiny.  Paní učitelky 1. stupně se této skutečnosti ihned chopily a využily jako podnět k realizaci projektu:           
„ Elektřina – nedílná součást našich životů.“Cílem projektu nebylo jen prohloubit své znalosti o elektřině, ale hlavně uvědomit si, jak jsme na elektrické energii závislí.
     A tak v ten osudný den, kdy nám byl pozastaven elektrický proud, se děti věnovaly nejrůznějším metodám a formám práce. Tvořily myšlenkové mapy        ( diskutovaly o současném využívání elektrického proudu, o výrobě elektřiny, o zdrojích energie, o problémech spojených s odstávkou elektřiny, o správném hospodaření s elektrickým proudem, o správném užívání a likvidaci elektrospotřebičů, o životě před zavedením proudu, o tom, jak se děti baví ve volném čase dnes a v minulosti, o Františku Křižíkovi, jak může být elektřina nebezpečná…), luštily hádanky a osmisměrky, skládaly ve skupinách puzzle elektrospotřebičů, řešily jednoduché slovní úlohy, vyzkoušely si i jednoduché pokusy, zpívaly známou píseň Elektrický valčík, vyslechly pohádku O pyšné žárovce,  ti nejmenší děti recitovaly básničku Ententýky…, hrály hry, věnovaly se nejrůznějším výtvarným činnostem …
    Tento den proběhl v dobré náladě, všichni se zaujetím spolupracovali a svědomitě plnili veškeré úkoly. Uvědomili si, že ve škole by se bez elektrického proudu pár dnů obešli, ale že existují místa a situace, kde na pravidelných a spolehlivých dodávkách elektrického proudu velice záleží. A jak jste na tom vy? Obešli byste se v dnešní době bez elektřiny?
                                                                                         kolektiv 1. stupně


Foto zde